« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2020
NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNĚHO ÚČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA
<br> ZA ROK 2020 v tis.Kč
<br> Příimv Rozpočet po změnách Sígltečnost % plnění Dotace obcí 730,89 727,4 99,5 Dotace obcí pro sdružení Brdy 177,16 177,16 100 Práce pověřenec a refund.školení 206 276,66 107,2 Dotace Svazu měst a obcí 394,6 256,57 65 Nájmy hradů 145 155,38 338 Krajská dotace na činnost 250 0 0 Investiční dar 297,66 297,66 100 Převody z fondů 8,4
<br> i Úroky & ostatní příimv 0,73
<br> i C 8 l k e m 2 201,31 1 899,96 86,3 Výdaie Platy.odvodymáhrady v nemoci 1 067,5 981,28 91,9 Běžné výdaje na provoz 477,19 375,52 78,7 Dotace sdružením 182,16 182,16 100 Převody fondům 8,4 Bankovní poplatky 5 4,5 90 Rezerva 469,46 C elk e m 2_201,31 1 551.86 70,5 Saldo příimů a Výdaiů + 348,1
<br> Jak je patrné 2 uvedeného přehledu,příjmy byly plněny,nižší plnění vykazuje dotace Svazu měst a obci na mzdy a odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spolupraci,neboť i výdaje na mzdy a odvody jsou nižší.Běžné výdaje vykazují nižší plnění,rezerva nebyla použita.Podrobnější plnění je přílohou <.>
<br> Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák.č.42072004 Sb <.>,o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.25 572012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle „8 39 odst.4,zák.č.25072000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 18.6.2021,nebo ústně při projednávání na valné hromadě,která se bude konat dne 2].6.2021 <.>
<br> Zpracovala: Jaroslava Šumerova XXXXXX XXXXXXX v.X'.předseda svazku
<br> lnventarizace maietku k 31.12.2020
<br> 1.Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko - SW,DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu <.>
<br> Účet 018 — software 68 933,64 Kč Účet 022 — skákací hrady 105 ?54,-- Kč párty stan 1 1 1 804,-- Kč měřiče rychlosti 479 124,—— Kč mobilní kino 118 400,-- Kč Účet 028 - DHIM 112 095,-- Kč 2.Dokladová inventura - bankovní úč...

Načteno

edesky.cz/d/4697341

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz