« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tlustice, č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání 2-2020
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,8.6.2020
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.2/2020
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: sál restaurace U Vlčků
Doba konání: čtvrtek,18.června 2020 od 19:00
Navržený program:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Schválení Závěrečného účtu obce Tlustice za rok 2019
<br> 5.Výroční finanční zpráva za rok 2019 o hospodaření ZŠ a MŠ Tlustice,okres Beroun
<br> 6.Majetkoprávní záležitosti
<br> a) Czech Outdoor s.r.o.– návrh na snížení nájemného o 50% po dobu 1 roku
<br> 7.Různé
<br> a) Informace o stavbě převaděče na ČOV do Hořovic a dalších plánovaných akcích
<br> b) Informace o podaných dotačních titulech
<br> 8.Diskuse
<br> 9.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
Přílohy a podkladové materiály
<br>  Pozvánka bude doručena poštou
 Ostatní podklady a materiály elektronicky,na příslušné emailové adresy zastupitelů
<br> Přílohy č.1 – 4 k Závěrečnému účtu obce Tlustice jsou také k dispozici na obecním úřadu
v kanceláři <.>

Načteno

edesky.cz/d/3925931

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz