« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Závěrečný účet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2019 – pdf
/
<br> Závěrečný účet obce Tlustice za rok 2019
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Tlustice návrh na závěrečný účet obce za rok 2019:
<br> 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019
<br> Příjmy:
<br> Daňové Kč l4.939.012,60 Nedaňove' Kč 78088504 Kapitálové Kč 16.05 O- Přijaté transfery Kč 993.087 48 Příjmy celkem Kč 16.729.035,12 Výdaje:
<br> Běžné výdaje Kč 8.649.351,88 Kapitálové výdaje Kč 6099354 95 Výdaje celkem Kč 14.748.706,83
<br> Plnění rozpočtu obce v podrobném členění dle rozpočtové skladby viz příloha č.1 - Výkaz Fin 2- 12
<br> 2) Hospodářská činnost Obec nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Tvorba a použití peněžních fondů Obec netvoří žádné fondy
<br> 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtu kraje :
<br> - dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč 219,39,- byla vyčerpána
<br> - dotace ze státního rozpočtu - volby do Evropského Parlamentu (ÚZ 98348) ve výši Kč 25587348,- byla vyčerpána <.>
<br> - investiční dotace od Středočeského kraje - Fond podpory dobrovolných hasičů (ÚZ 00093) — w,: + investiční dotace (ÚZ 14984) od Ministerstva vnitra ve výši Kč 450.000,— na pořízení dopravního automobilu MAN.Obě dotace byly vyčerpány <.>
<br> - doplatek dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ve výši l.359,16 (ÚZ 98008) byl vyčerpán <.>
<br> 5) Majetek obce ke dni 31.12.2019 dle inventarizace je v hodnotě Kč 104.032.963,70 viz příloha č.2 — Inventarizační zpráva
<br> 6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola v Tlustici za r.2019: Výnosy Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8.921.912,I4 Náklady Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8.912.409,12
<br> Hospodářský výsledek - _zisk ve výši Kč 9.503,02 bude převeden do Rezervního fondu.Příloha č.3 — Závěrka ZS a MS Tlustice k 31.12.2019 (Výkaz zisku a ztráty,Rozvaha,Přílohy)
<br> poskytnuté transfery (příspěvky,dary) v r.2019
<br> Dobrovolný svazek ...

Načteno

edesky.cz/d/4014213

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz