« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Nařízení_KHS_č. 4_2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení_KHS_c_4_2020
Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br> Datum: 11.září 2020
Naše zn.: KHSSC 46879/2020
<br>
<br> Nařízení
Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
<br> se sídlem v Praze
č.4/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
„KHS“),jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst.2 a § 82
odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3
zákona,s účinností ode dne 14.9.2020 (00:00 hod.) do odvolání:
<br>
n a ř i z u j e
<br>
pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v
zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod.a
6:00 hod <.>,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování <,>
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních apod.);
tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny
rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) <.>
<br>
Čl.I
Důvod stanovení mimořádných opatření
<br>
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem,který má velký potenciál
exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19.Za epidemii
označujeme zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově vymezen.Znamená
to,že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě
a čase,než je v místě a čase obvyklé.Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější
u infekcí s mezilidským přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomocí kapének
obsahujících infekční agens,které se dostávají do okolí nemocného při mluvení,dýchání <,>
kašlání a kýchání,patří mezi nejhůře ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz