« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Schválený závěrečný účet MH za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet MH za rok 2019
SCHVÁLENÝ
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVICKA
<br> ZA ROK 2019 v tis.Kč
<br> Příj mv Rozpočet po zýnácll Slatečnost % plnění Dotace obcí 692,37 "135,44 106,2 Dotace obcí pro sdružení Brdy 172,16 172,16 100 Práce pověřenec a refundškolení 194 204,1 105,2 Dotace Svazu měst a obcí 205 762,4 108,1 Nájmy hradů 35 1 18,2 338 Dar na knihobudky 20 20 100 Úroky a ostatní příjmy 1,3 C el 1_< e m 1 823.53 g_018„6 110.7 Výdaje Platy,odvody,náhrady v nemoci 965 963,7! 99,9 Běžné výdaje na provoz 580,66 486,4 83,8 Mobilní kino 119,3 118,4 99,2 Bankovní poplatky 5 4,5 90 Rezerva 158,5? C el k e m 1 828,53 1 573: 86.- ggldo Dříinlfui Vvdgiil + 445.6
<br> Jak je patrné z uvedeného přehledu,příjmy byly splněny,byla zaslána i dotace Svazu měst a obcí na mzdy & odvody pracovníků zabývajících se meziobecní spoluprácí.Výdaje byly plněny úměrně k rozpočtu.Podrobnější plnění je přílohou <.>
<br> Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák.č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255f2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko byl schválen dne 29.6.2020 a je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice — Hořovicko — Mikroregion,vlistinně podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.221 <.>
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX v.r.předseda svazku
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2019
<br> 1.Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko - SW,DHIM & investiční majetek pro práci Mikroregionu <.>
<br> Účet 018 — software 68 933,64 Kč Účet 022 —— skákací hrady 105 754,-- Kč párty stan 111 804,—- Kč měřiče rychlosti 429 124,-- Kč mobilní kino 118 400,-- Kč Účet 028 - DHIM 105 803,-- Kč 2.Dokladová inventura - bankovní účet: 1 122 285,48 Kč
<br> č.0396246369f'0800
<br> -.<.> --.au.<.> -c.:: XCRGBZUC' / ZUC
<br> DSO Mikroregion Hořovicko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> i...

Načteno

edesky.cz/d/4042209

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz