« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka za rok 2019
NAVRH ZAVERECNEHO UCTU Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
<br> na rok 2019
<br> IČ: 47560002
<br> v tis.Kč 50000 Dotace obcí na d rok 2019 4 444,01 56409 Přís obcí na režii 63 56310 Finanční o race - úr 0,50 kem 4 507,87 ncova'ní
<br> v tis.Kč
<br> 5 2292 ní obslužnost veře ' i službami 2019 4 505,16 96310 Finanční race - bankovní 3,00 5 6409 Odm včetně odvodů 61 70 56409 Ostatní ' a - služ 7,00
<br> kem 4576,86
<br> Z uvedeného přehledu vyplývá,že rozpočet příjmů,doplněný ve financování z přebytku hospodaření minulých let zcela pokryl výdaje a výsledek heSpodaření svazku byl vyrovnán <.>
<br> Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicko zajišťující dopravníobslužnost bylo přezkoumá no na základě zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání ÚSC & DSO,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje součástí závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle 5 39 odst.9 zák.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 25.6.2020 nebo ústně na jednánísvazku dne 29.6.2020 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu 050 na rok 2019 je zveřejněn na úřední desce Města Hořovice a na internetových stránkách Města Hořovice - mikroregion - základní dokumenty DSO doprava,v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č.215 MěÚ Hořovice u paní Lukešové <.>
<br> Datum zveřejnění: 3.6.2020
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r.pověřená vedením účetnictví XXX ředitel DSO
<br> příloha rozpočtu 2019
<br> Příspěvky členských obcí DSO Hořovicka na rok 2019
<br> OBEC organizace dotace režie celkem k úhradě Hořovice 1015 1 127 440,00 Kč 13 640,00 Kč 1 141 080,00 Kč Březová 1018 54 360,00 Kč 880,00 Kč 55 240,00 Kč Bzová 1020 73 120,00 Kč 920,00 Kč 74 040,00 Kč Cerhovice 1021 173 390,00 Kč 2 110,00 Kč 175 500,0...

Načteno

edesky.cz/d/3916189

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz