« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 – vyrozumění členům OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby 2020 – vyrozumění členům OVK
Volby do Zastupitelstva Středoěeského kraje,konané ve dnech 2.a 3.řtlna 2020
Vyrozumění členů OVK,jejichž úěast na školení je povinná,o termínech školení
<br> obecní úřad v Tlustici Dne 9,9.2020
<br> Vsouladu sustanovením § 15 odst,1 písm.d) a odst.2 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně něktených zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> členy okrskových volebních komisí,jejichž účast je povinná,že školení k zásadám hlasování a k
<br> systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat dne 21.9.2020 <,>
<br> ve 13 hodin v sídle Městského úřadu v Hořovicích,v sále radnice,Palackého náměstí 2 <,>
<br> 268 01 Hořovice <.>
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyššízvláštníodměnu
za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Tento nárok na vyššíodměnu nemá člen
okrskové volební komise,ktelý nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a
místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <,>
<br> <,>
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce
<br> Rozdělovník:
Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Tlustice
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 9.9,2020
1-orúf{l U'ilAO /
<br> TLUS?Í/fu
zsa o,<,> *ó{ďv:d <.>
<br> otr.Beroun
<br> oBEcNÍ Únno
TLUsTlcE
268 0í Htřovlcc
<br> olr.Beroun

Načteno

edesky.cz/d/4124360


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz