« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh rozpočtu MH na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu MH na rok 2021
NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU
<br> HOŘOVICKA NA ROK 2021 (v K_č)
<br> P Ř 1 J M Y příspěvek přispěvek celkem na činnost spolku Brdy Běštin 9 480 9 480 Březová 10 260 10 260 Bzová 13 500 5 000 18 500 Drahelčice 31 350 31 350 Felbabka 8 640 5 000 13 640 Hořovice 205 980 68 340 274 320 Hostomice 49 560 49 560 Hředle 11 670 11 670 Hvozdec 7 500 5 000 12 500 Chaloupky 14 730 5 000 19 730 Chlustina 6 840 6 840 Jivina 5 640 5 640 Komárov 69 450 23 220 92 670 Kotopeky 9 120 9 120 Lochovice 36 870 11 540 48 410 Malá Víska 3 240 5 000 8 240 Neumětely 17 580 5 000 22 580 Osek 24 150 24 150 Osov 9 690 5 000 14 690 Otmiče 5 490 5 490 Podluhy 19 710 5 000 24 710 Praskolesy 27 270 5 000 32 270 Rpety 14 700 5 000 19 700 Stašov 13 890 13 890 Tlustice 27 780 5 000 32 780 Točník 7 080 5 000 12 080 Újezd 19 890 19 890 Vižina 8 130 8 130 Zaječov 42 180 14 060 56 240 Celkem položka 4121 731 370 177 160 908 530 8 3900 dotace SMO 170 000 Š— 6409 práce pověřenec 192 000 nájmy hradů 35 000 nájmy mobilního kina 1 10 000 ostatní služby 50 000 použiti výsledku hospodaření r.2020 444 640 Celkem příjmy 1 910 170 VÝDAJE Š 3900 platy a odvody-přispěvek SMO 42 150 g 6310 bankovní poplatky 5 000
<br> 444/2020
<br> dál?/2020
<br> S 6409 běžné výdaje na provoz 1 565 360 Celkem běžné výdaje 1 612 510 Investiční výdaje - projektová dokumentace na výstavbu parkovišť 297 660 Výdaje celkem 1 910 170
<br> Návrh rozpočtu Mikroregionu |Hořovicko na rok 2021 počítá V při jmech od obcí s částkou 30,- Kč:/obyvatele,počet obyvatel byl předem odsouhlasen.Dotace SMD se týká doplatku za r.2020.Práce pověřence jc vykonávána pro 32 subjektů za částku 500,- Kč měsíčně.Ostatní příjmy jsou předpokládané,vychází ze schváleného ceníku služeb <.>
<br> Výsledek hospodaření za r.2020 se předpokládá ve výši 600 tis.Kč <,>
<br> Běžné výdaje na provoz jsou rozpočtovány v paragrafovém znění,na jednotlivé položky budou rozděleny tak,aby byly pokryty nejdůležitější oblasti,částky budou s největší pravděpodobností kopírovat výdaje r...

Načteno

edesky.cz/d/4299759

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz