« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Krizové opatření č. 1078 o zákazu volného pohybu osob

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krizové opatření č. 1078 o zákazu volného pohybu osob
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21.října 2020 č.1078
<br>
o přijetí krizového opatření
<br>
V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5
písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla
o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a § 6 odst.1 písm.b)
krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 22.října 2020 od 06:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59
hod <.>
<br> I.zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> 1.cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
<br> povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele <,>
<br> 2.nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> 3.cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup potravin <,>
<br> léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického
zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb osob příbuzných a blízkých <,>
zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata,využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb,doplnění pohonných hmot,odkládání odpadu <,>
<br>
4.cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
<br> jinou osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> 5.cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> 6.cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění nezbytného
<br> doprovodu příbuzných a osob blíz...

Načteno

edesky.cz/d/4227152

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz