« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka 2020
NAVRH ZAVERECNEHO UCTU Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicko
<br> na rok 2020
<br> IČ: 47560002
<br> vKč
<br> 90000 Dotace obcí na d ravu rok 2020 4 586 958 00 56409 Přís k obci na režii 71 700,00
<br> 56310 Finanční o - úro 500 00 4 659
<br> je v tis.Kč
<br> © 2292 ravní obslužnost ' islužbami 2019 4 586 958,00 10 Finanční — bankovní 3 000,00
<br> 5 6409 Odmě včetně odvodů 61 700,00 56409 Ostatní ' e — služ 7 500,00
<br> kem 4 659 158
<br> Z uvedeného přehledu vyplývá,že rozpočet příjmů,zcela pokryl výdaje a výsledek hospodaření svazku byl vyrovnán <.>
<br> Hospodaření Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání ÚSC a DSO,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2550012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníje součásti závěrečného účtu a bude projednána společně se závěrečným účtem na valné hromadě svazku.Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle & 39 odst.9 zák.250,12000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do 24.6.2021 nebo ústně na jednání svazku dne 28.6.2021 <.>
<br> Návrh závěrečného účtu DSO na rok 2020 je zveřejněn na úřední desce Města Hořovice a na internetových stránkách Města Hořovice —Hořovicko - DSO dokumentv jhttps://vvww.mesto- borovice.eu/horovícko/dso-dokumenty/) v listinné podobě je k nahlédnutív kanceláři č.215 MěÚ Hořovice u paní Lu kešové <.>
<br> Datum zveřejnění: 3.6.2021
<br> Zpracovala: XXXXXXXX XXXXXXXX Dr.Ing.XXXX XXXXXX v.r.pověřená vedením účetnictví DSO ředitel DSO
<br> '-.JÍ'Z'iÍ-a rl- Ir-i'ÍŠ ':if'íllli - 5-1 “." '! |.<.> ' “"-.i“ '.'L'JÍÍi'- “| 1
<br> /Iw.u'.\\sl\:; " IŠH _'l Phil „| 7-
<br> (l.ílí'illjuji 3113; H “M \h/t'r.H/ ll'íl řítí-" 'li__*1j k: \l—
<br> Kraiský úřad Středočeského kraje
<br>.“Šícjlmph \-
<br> Zprz'n'a u \ýslcdku přezkoumání lmspudařcni
<br> nso REGIONU H()Ř()\'l(.'KA iťa...

Načteno

edesky.cz/d/4697340


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz