« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Záměr pronajmout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout
Obec Tlustice
<br> zveřejňuje ve smyslu ustanovení & 39 odst.lzák.č.l28/2000 Sb.zákonu o obcích (obecní zřízení).ve znění pozděj ších předpisů
<br> záměr přenechání části pozemku do užívání — pan-.c.„29/3 v Tlustici,k.ú.'l'lustice.předem známemu a níže uvedenému nájemci.Pozemek.který je vlastnictvím obce Tlustíce,je zapsán na listu vlastníctví 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.katastrální pracoviště Beroun.Zájemce:
<br> Zásilkovna s.r.o <.>,IČ: 28408306,se sídlem: Lihovarská 1060/12,Libeň,190 00 Praha 9
<br> Předmětem užívání má být část pozemku — plochy- parcelní č.329l3,() výměře (),68/1,02/2,04 m2 <.>
<br> Uěel užívání:
<br> Plocha bude využita za účelem umístění.provozu.servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb pro tlustické občany
<br> (dále jen.„Z-BOX“).Užívání bude poskytnuto bezplatně.Tento záměr byl schválen Radou obce Tlustiee č.49/2021.dne 1.března 202l Doba zveřejnění je 15 dnů <.>
<br> Příloha: situace
<br> V Tlustici dne 3.března 2021
<br> První den zveřejnění je 3.3.2021
<br> Poslední den zveřejnění je l8.3.2021 -,:f % &' ŽŠ“ ? -/
<br> M gr.XXXXXX XXXXXXX starostka obce
<br> X.<.> s XXXX
<br> Punilkace dat l'SKN Tisk - 05 114mm.7'1 ;prvků <.>
<br> sgí—nat-llizenideám.cuzlcezirnarushkalprintaspx
<br> 111

Načteno

edesky.cz/d/4506290


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz