« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Řád veřejného pohřebiště obce Tlustice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Řád veřejného pohřebiště obce Tlustice
Obec Tlustice
<br> jako provozovatel veřejného pohřebiště podle & 16 odst.1 zák.č.256/2001 Sb <.>,o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> b.)
<br> !“
<br> 1.a)
<br> předpisů (dále XXX XXXXX o pohřebnictví),vydává v souladu s ustanovením ; XX citovaného zákona
<br> Řád pro pohřebiště v Tlustici
<br>.Zastupitelstvo obce Tlustice schválilo tento Řád veřejného pohřebiště obce na svém
<br> zasedání dne 18.6.2020.Tento Řád veřejného pohřebiště (dále jen „Řád“) se vydává po předchozím souhlasu krajského úřadu Středočeského kraje v Praze ze dne 9.června 2020,vydaného pod.č.j.O79511/2020/KUSK <.>
<br>,Článek ] Uvodní ustanovení
<br>.Provozování pohřebiště je nedílnou součástí veřejné infrastruktury a službou ve
<br> veřejném zájmu v samostatné působnosti obce <.>
<br> Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Tlustice,IČ: 00233897,se sídlem: Obecní úřad Tlustice 203,26801 Hořovice.tel.: 311 512219,webové stránky: www.tlustice.cz,email: ouťďtlusticecz
<br> Tam,kde se v tomto řádu hovoří o provozovateli pohřebiště,rozumí se XXX i jeho správce ( dálejen provozovatel/správce) <.>
<br> Článek 2 Působnost řádu pohřebiště
<br> Ustanovení tohoto Řadu se vztahují na veřejné pohřebiště v obci Tlustice k.ú.Tlustice,parcelní čísla 448! 1,448/2,448/3 a 219/2,jehož součástí jsou:
<br> ' místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu a hrobky
<br> ' místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v umách
<br> ' Studna Vnější hranice těchto pohřebišťjsou vymezeny plotem & kovovými vraty.Řád je závazný pro provozovatele/správce a dále pro subjekty,zajišťující pohřební služby,pro obstaratele pohřebních & jiných úkonů,nájemce hrobových a umových míst,objednatele a zhotovitele služeb,návštěvníky pohřebiště včetně osob.které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce a pro ostatní veřejnost <.>
<br> Článek 3 Rozsah poskytovaných služeb a tlecí doba Na veřejném pohřebišti obce jsou poskytovány zejména tyto základní služby: nájem hrobového mí...

Načteno

edesky.cz/d/3965826


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz