« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - RC_Porovnání_2020_PV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RC_Porovnání_2020_PV
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 1 - Regionální XXXX XXXXXXX č.X Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdil Skutečnost Kalkulace Rozdíl 1.Materiál mil.Kč 64.689070 64.540000 0.149070 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 1.644168 1.700000 -0.055832 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 50.673420 50.150000 0523420 1.3 - chemikálie mil.Kč 0.202780 0.190000 0.012780 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12.168702 12.500000 -0.331298 2.Energie mil.Kč 5.295729 5.390000 -0.094271 2.1 - elektrická energie mil.Kč 5.207491 5.300000 0092509 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.088238 0.090000 —0.001762 3.Mzdy mil.Kč 18.231979 18.300000 0068021 3.1 - přímé a režijní mzdy mil.Kč 13.671627 13.700000 -0.028373 3.2 - ostatní osobni náklady mil.Kč 4.560352 4.600000 0039648 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 22.413936 22.320000 0.093936 4.1 - odpisy mil.Kč 17.145269 17.100000 0045269 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 3.838390 3.820000 0018390 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1.430277 1.400000 0.030277 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 1.428804 4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0.000000 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0.000000 4.3.4 — ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0.000000 4.3.5 -zisk mil.Kč 0.001473 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 5.Provozní náklady mil.Kč 16.220132 15.970000 0.250132 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 8.685261 9.000000 0314739 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 7.53487...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz