MČ Praha - Petrovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429
109 00 Praha 10

Datová schránka: wmmbtke
E-mail: podatelna@prahapetrovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Pro nepříslušnost ÚMČ Praha 15 přeposláno - 030 EX 8905/18-144 Dražební vyhláška,
15. 01. 2019 Dražební vyhláška - Ing. Milan Štěpančík
15. 01. 2019 OOP IP - Oplt Vít - ul. Jakobiho
22. 12. 2018 OOP IP - Kroupová Šárka - ul. Jakobiho
17. 12. 2018 OOP - IP změna RZ - ul. Kurčatovova - Kohl Jan
11. 12. 2018 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 31.10.2018
11. 12. 2018 Zápis z I. řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 3.12.2018
05. 12. 2018 Oznámení o schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
26. 11. 2018 Pozvánka na I. řádné zasedání ZMČ Praha-Petrovice
23. 11. 2018 Žádost o vyvěšení výběrových řízení na úřední desce
19. 11. 2018 Odp.Žádost o vydání všeobecného DIRu na BÚ 2019 Praha 15
19. 11. 2018 ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019
06. 11. 2018 Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
06. 11. 2018 Dokument "rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
30. 10. 2018 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
25. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 31.10.2018 v 18.00 hod.
24. 10. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP
23. 10. 2018 Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00
05. 10. 2018 Zápis XXII. řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 26.09.2018
02. 10. 2018 Informace ve věci doručování úplného znění ÚP SÚ HMP
25. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
25. 09. 2018 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
21. 09. 2018 záměr NNP06/2018
20. 09. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
19. 09. 2018 POZVÁNKA na XXII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
10. 09. 2018 Zápis z losování čísel pro označení volebních stran
10. 09. 2018 Registrace kandidátních listin - informování starostů
07. 09. 2018 Pozvánka na první zadedání OVK
06. 09. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení "Připojení obj.FTTS na síť TMCZ" při ul. Jakobiho
06. 09. 2018 Nedoplatek - Dvořák Jan
01. 09. 2018 Výzva k přihlášení se k hrobovému zařízení
23. 08. 2018 Zápis z losování čísel pro označení volebních stran
21. 08. 2018 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
18. 08. 2018 Registrace kandidátních listin - informování starostů
17. 08. 2018 OOP
17. 08. 2018 OOP - V12a Rezlerova
07. 08. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK
07. 08. 2018 Oznámení k volebním obvodům v MČ Praha-Petrovice
27. 07. 2018 Žádost o vyvěšení na ÚD_ZUPK_IP_Farmačka_ul. Jakobiho
24. 07. 2018 Žádost o vyvěšení_ÚD_OOP_ZUPK_IP_Kohl_ul. Jakobiho
12. 07. 2018 Oznámení k volebním obvodům v MČ Praha-Petrovice
10. 07. 2018 Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271, Praha 10
29. 06. 2018 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Petrovice
26. 06. 2018 Rozhodnutí-oprava zřejmých nesprávností-Staveb. úpravy BD-zateplení střechy a rekonstrukce střeš. pl
21. 06. 2018 Informace o výkonu samostatné působnosti MČ Praha-Petrovice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění poz
19. 06. 2018 Pozvánka na III. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice dne 26.06.2018
18. 06. 2018 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v Domu občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10
13. 06. 2018 Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ
07. 06. 2018 Vyvěšení VV - oznámení o zahájení řízení

XML