MČ Praha - Petrovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429
109 00 Praha 10

Datová schránka: wmmbtke
E-mail: podatelna@prahapetrovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 08. 2017 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE části pozemku parc. č. 179/1 a parc. č. 180 v k.ú. Petrovice, obec Praha
01. 08. 2017 záměr 013/2017
31. 07. 2017 Žádost o vyvěšení na úřední desku
26. 07. 2017 Oznámení O ZÁMĚRU PRODEJE částí pozemků parc. č. 180 a 90/4 v k.ú. Petrovice
04. 07. 2017 Pozvánka na I. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
30. 06. 2017 Žádost o vyvěšení OOP
27. 06. 2017 Rozhodnutí-prodloužení platnosti "RD Petrovice" při ul. Euklidova a bezejmenná NN1550, Praha-Petrovi
24. 06. 2017 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
24. 06. 2017 OOP - SPÚP
23. 06. 2017 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
23. 06. 2017 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
22. 06. 2017 Dokument "048 EX 00092/16-023, ..." již není dostupný.
08. 06. 2017 Pozvánka na XVII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
07. 06. 2017 záměr NNP 12/2017
06. 06. 2017 Rozhodnutí o odstranění stavby
29. 05. 2017 záměr 011/2017
26. 05. 2017 Závěrečný účet 2016
23. 05. 2017 Vyrozumění ve věci řízení o povolení stavby"Praha 15-Pitkovice,Křeslice,Petrovice,F.Diviše-demontážV
11. 05. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
05. 05. 2017 Oznámení o konání společného jednání - změny č. Z 2776 a č. Z 2794/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP
05. 05. 2017 Stanovení DZ
04. 05. 2017 Sdělení ve věci stavby"RD Petrovice"při ul.Euklidova a bezejmenná NN1550
30. 04. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
30. 04. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy
30. 04. 2017 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
27. 04. 2017 VV-Opravné ROZHODNUTÍ č.j. P22 2670/2017OV05-Připojení CG na optickou síť T-Mobile
27. 04. 2017 "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1" - rozeslání a zveřejnění dokumen...
27. 04. 2017 Žádost o vyvěšení NOOP
27. 04. 2017 Žádost o vyvěšení OOP
27. 04. 2017 Žádost o Vyvěšení
25. 04. 2017 Odp.Žádost - ZU - ul.Archimedova
14. 04. 2017 Oznámení o zahájení řízení odstranění stavby"Praha 15-Pitkovice, Křeslice, Petrovice,F.Diviše-demont
14. 04. 2017 Dokument "006 EX 1061/09-136-Dr..." již není dostupný.
14. 04. 2017 Pozvánka na XVI. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
12. 04. 2017 Dokument "Veřejná vyhláška, žád..." již není dostupný.
07. 04. 2017 OOP_zařízení staveniště_Rezlerova před čp.310_HOLBORN GROUP sro
25. 03. 2017 8-130 Ozn. obci o dok. a námitkách (Obeslání)
25. 03. 2017 VV - Rozhodnutí o umístění stavby "Připojení CG Nad Volyňkou a objektu Fr. Diviše 1534 na optickou "
23. 03. 2017 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP
22. 03. 2017 Zaslání Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy v uplynulém období
22. 03. 2017 8-130 Ozn. obci o dok. a námitkách (Obeslání)
22. 03. 2017 Dokument "Usnesení - zrušuje se..." již není dostupný.
21. 03. 2017 Výzva k doplnění žádosti "RD Petrovice" při ul. Euklidova"
15. 03. 2017 záměr 009/2017
15. 03. 2017 Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor v DOV Edisonova 429
13. 03. 2017 VV - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních k
07. 03. 2017 Rozhodnutí o SP "Zateplení obvod. pláště a oprava lodžií ul. Rezlerova v k.ú. Petrov
01. 03. 2017 XV. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
28. 02. 2017 Oznámení O ZÁMĚRU PRODEJE části pozemku parc. č. 542/1 v k.ú. Petrovice, obec Praha
24. 02. 2017 Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy

XML