« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_pro_poskytnuti_dotaci_od_r._2019.pdf
Program pro poskytnutí dotací Městské části Praha-Petrovice
<br> 5 <.>
<br> A)
<br>.Účelem poskytování dotace spolkům a subjektům (nikoli školám či subjektům
<br> zřizovaným městskou částí či Magistrátem hl.m.Prahy) je umožnit těmto žadatelům rozvoj aktivit pro děti,mládež a dospělé,a to v oblasti volného času dětí a mládeže,v oblasti sportovních,kulturních a sociálních aktivit a v oblasti údržby kulturních památek <.>
<br> Poskytnutí dotace je vázáno na dodržení účelu,pro kterou byla dotace požadována <.>
<br> Nejedná se o příspěvek nárokový a proti rozhodnutí není povolen opravný prostředek <.>
<br> Zastupitelstvo Městské části Praha-Petrovice (dále jen „ZMČ“) schvaluje celkový finanční objem určený pro dotace v rámci rozpočtu Městské části Praha-Petrovice (dále jen „MČ“).Žádosti o dotace posuzuje komise pro udělování dotací jmenovaná Radou Městské části Praha-Petrovice (dále jen „RMČ“).Na základě jejího doporučení výši příspěvku projedná a schvaluje ZMČ <.>
<br> Rozdělení programu dle účelu:
<br> Podpora pravidelně celoroční činnosti subiektů působících na území MČ
<br> Cíl a důvod programu: podpora celoroční činnost subjektů pracujících s dětmi,mládeži a dospělými v oblasti sportu,kultury,sociálních a zájmových aktivit <.>
<br> Podpora jednorázových akcí
<br> Cíl a důvod programu:
<br> - podpora konání sportovních,společenských,kulturních a zájmových akcí pro děti,mládež,dospělé a seniory MČ;
<br> - podpora společného využití volného času dětí a rodičů;
<br> - podpora propagace MČ;
<br> - příspěvek na údržbu kulturních památek na území MČ <.>
<br> Poskytnuté finanční prostředky lze použít účelově na hrazení těchto nákladů:
<br> - pronájmy nebytových prostor (tělocvičen,hřišt');
<br> - nákup sportovních potřeb;
<br> - doprava účastníků akce;
<br> - provozní náklady,náklady na údržbu,opravy,investiční náklady,honoráře účinkujících (na základě smlouvy);
<br> - hospodářsko-správní výdaje (tisk propagačních materiálů na akci,ceny pro účastníky,poštovné,služby spoj...

Načteno

edesky.cz/d/2779335

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz