« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Odp.Žádost o vydání všeobecného DIRu na BÚ 2019 Praha 15

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-Bezna_udrzba_pro_2019.pdf
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: TSK/43240/18
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: 54756/2018/OD/MBa
<br> ČJ.: 54756/2018/OD/MBa
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> M.Barchánková
<br> 281 003 608
<br> 281 003 611
<br> barchankovam@
<br> praha15.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 15.11.2018
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Užití přenosného dopravního značení na komunikační síti silničního správního obvodu
<br> Praha 15: MČ Praha 15,MČ Praha – Dolní Měcholupy,MČ Praha – Štěrboholy <,>
<br> MČ Praha – Petrovice,MČ Praha – Dubeč (mimo vybranou komunikační síť hl.m.Prahy)
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh firmy Technická správa
<br> komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,IČ: 03447286,ze dne 09.11.2018,a
<br> po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy <,>
<br> Odboru služby dopravní policie ze dne 14.11.2018
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pr...

Načteno

edesky.cz/d/2472084

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz