« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctovy_vyhled_do_2024.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst.1 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - Petrovice do r.2024 v tis.Kč (bez deset.míst)
<br> Název položky Skut.2014/* Skut.2015/* Skut.2016/* Skut.2017/*
Oček.skut <.>
<br> 2018
<br> Oček.skut <.>
2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023 RV 2024
<br> Daňové příjmy - třída 1 2 805 2 807 2 967 3 348 2 946 3 140 3 219 3 299 3 382 3 466 3 552
Nedaňové příjmy - třída 2 757 923 1 733 716 1 709 720 738 756 775 795 815
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 3 562 3 730 4 700 4 064 4 655 3 860 3 957 4 055 4 157 4 261 4 367
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 50 058 59 370 42 487 54 493 105 560 28 442 29 153 29 882 30 629 31 394 32 179
v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX) 15 255 15 896 18 293 18 728 20 216 23 025 23 601 24 191 24 795 25 415 26 051
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 151 151 152 188 195 214 219 225 230 236 242
Příjmy celkem 53 620 63 100 47 187 58 557 110 215 32 302 33 110 33 937 34 786 35 655 36 545
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 24 092 24 623 27 286 29 128 92 798 28 236 28 942 29 665 30 407 31 167 31 946
Kapitálové výdaje - třída 6 29 614 37 986 17 342 17 999 39 941 4 066 4 168 4 272 4 379 4 488 4 599
Výdaje celkem 53 706 62 609 44 628 47 127 132 739 32 302 33 110 33 937 34 786 35 655 36 545
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) -86 491 2 559 11 430 -22 524 0 0 0 0 0 0
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 353 353 0
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br> /*údaje ze sestavy bilance k 31.12.daného roku /sloupec skutečnost/
/** vyplní pouze ty MČ,které si tvoří rezervy na splácení dlouhodobých úvěrů a půjček CJ 0369/2019 MCPPET

Načteno

edesky.cz/d/2715075


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz