« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - záměr NNP06/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_NNP062018.pdf
Městská část Adresa Starostka
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 933 Úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info©prahapetrovice.cz V Praze dne 21.9.2018 č.j.2813/2018MCPPET OZNÁMENÍ
<br> ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271/2,Praha 10 <.>
<br> Městská část Praha — Petrovice oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor nacházející se ve 2.NP objektu polikliniky,a to místností:
<br> Hlavní prostory: B2.42 (ordinace) — 21,0m2 - za minimální nájemné 250Kč/m2/měsíc <.>
<br> Podíl na společných prostorách 10,50m2 za minimální nájemné 41,66 Kč/mZ/měsíc.Účel využití: prostor pro poskytování zdravotnické péče <.>
<br> Umístění prostor je vyznačeno V příloze tohoto záměru <.>
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně nejpozději do konce posledního dne zveřejnění.Nabídky předkládejte V zalepené obálce označené vlevém horním rohu evidenčním číslem záměru a adresou zájemce a výrazným nápisem NABÍDKA ZÁJEMCE _ NEROZLEPOVAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Číslo evidenční: NNP XX/XXXX
<br> Vyvěšeno: 21.9.2018 Sejmuto:
<br> Příloha: Umístění prostor
<br> l.;„Ll “&'$" l <.>,<.> l rar!

Načteno

edesky.cz/d/2329878

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz