« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - záměr NNP 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190226141407.pdf
Městská část Adresa Starostka
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 933 Úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka: GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info© pra hapetrovice.cz V Praze dne 26.2.2019 č.j.0447/2019MCPPET OZNAMENI
<br> ve smyslu 5 36 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění
<br> 0 ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v budově polikliniky Ohmova 271/2,Praha 10 <.>
<br> Městská část Praha — Petrovice oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor nacházející se ve 4.NP objektu polikliniky,ato místností:
<br> Hlavní prostor: A4.29 — (ordinace) - 21,1 Om2,za minimální nájemné 250 Kč/mz/měsíc <.>
<br> Vedlejší prostor:
<br> A4.12 _ wc umyvadlo 2,30n-F _ podil la,- 0,38m2 <,>
<br> A4.13 _ sklad mom2 _ podíl UG - 0281112 <,>
<br> A4.20 _ šatna 2301113 _ podil 'a,_ 0,45m3 <,>
<br> A4.21 — denni místnost 18,20m2 — podíl Ifa - 3041113 <,>
<br> A4.17 _ wc umyvadlo 1,80m2 _ podíl Ug - 0,181112 <.>
<br> A4.18 — WC mísa ],IÚm2 — podíl 1/g - 0,12m2,za minimální nájemné 83,33 Kč/mz/měsíc <.>
<br> Společné prostory: 12,775m2,za minimální nájemné 41,66 Kč/mz/měsíc.Účel pronájmu: Prostor pro poskytování zdravotnické péče — stomatologická péče <.>
<br> Umístění prostor je vyznačeno v příloze tohoto záměru
<br> Poučení:
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomu záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně nejpozději do konce posledního dne zveřejnění.Nabídky předkládejte v zalepené obálce označené vlevém horním rohu evidenčním číslem záměru a adresou zájemce a výrazným nápisem NABÍDKA ZÁJEMCE - NEROZLEPOVAT!
<br> Vyhlašovatel záměru si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu záměr zrušit.Zrušení záměru bude oznámeno stejným způsobem jako jeho vyhlášení <.>
<br> JUDr.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Číslo evidenční: NNP XX/XXXX
<br> Vyvěšeno: 26.2.2019 Sejmuto:
<br> ©
<br> (Š?—
<br> ! %$:
<br> Pňlohá k záměru N'NP 01:2019
<br> T
<br> _ub " ...

Načteno

edesky.cz/d/2744616

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz