MČ Praha - Petrovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mepnet.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429
109 00 Praha 10

Datová schránka: wmmbtke
E-mail: podatelna@prahapetrovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2017 Výzva k vyjádření k odvolání - ochranné pásmo veřejného pohřebiště
13. 02. 2017 záměr poliklinika - NNP 07/2017
09. 02. 2017 Dopis starostům - prodloužení odběru ze studní
06. 02. 2017 Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k ústnímu jednání "RD Petrovice" ul. Euklidova a bezejmenná
03. 02. 2017 Oznámení o projednání návrhu zadání změn úprav vlny 02 ÚP SÚ HMP
02. 02. 2017 Žádost o vyvěšení NOOP
19. 01. 2017 Oznámení o společném jednání - návrhy 17 celoměstsky významných změn vlny IV ÚP SÚ HMP s VVURÚ
17. 01. 2017 VV oznámení o zahájení ÚŘ pro stavbu "Připojení CG Nad Volyňkou a objektu Fr.Diviše na optickou síť
17. 01. 2017 Dokument "oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
11. 01. 2017 grantové řízení 2017
11. 01. 2017 Semináře pro občany v oblasti nakládání s BRKO
10. 01. 2017 Rozhodnutí o ochranném pásmu stávajícího veřejného pohřebiště na parc. č. 426 a č. 427 v k.ú. Petrov
05. 01. 2017 Žádost o vyvěšení NOOP
21. 12. 2016 Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2835/00 a VVURÚ"
20. 12. 2016 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
20. 12. 2016 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
14. 12. 2016 Žádost o vyvěšení na ÚD
07. 12. 2016 Pozvánka na XIV. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
07. 12. 2016 Opatření obecné povahy - běžná údržba komunikací Praha 15
06. 12. 2016 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
02. 12. 2016 Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2835/00 a VVURÚ"
01. 12. 2016 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
29. 11. 2016 Návrh rozpočtu MČ - Praha - Petrovice na rok 2017
29. 11. 2016 oznámení o zahájení řízení-pozvání k ústnímu jed.: "ochranné pásmo pro stávající veřejné pohřebiště"
25. 11. 2016 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
25. 11. 2016 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
24. 11. 2016 VV - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích Ohmova, Edisonova, Morseova
23. 11. 2016 Žádost o vyvěšení Veřejné vyhlášky
22. 11. 2016 Rozhodnutí o umístění stavby "Praha 11, 15, 22 Pitkovice - Chodov-RS 3040-RS Pitkovice,kVN a optotru
15. 11. 2016 ž. o zveřejnění vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP hl.m.Prahy pro rok 2017
11. 11. 2016 Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP"
11. 11. 2016 Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 CVZ IV ÚP SÚ HMP
11. 11. 2016 Veřejné projednání Z-1902/07 ÚP
07. 11. 2016 Pozvánka na XIII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
03. 11. 2016 OOP k ZU 56/2016
03. 11. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Jakobiho
25. 10. 2016 OOP k OOU 51/2016
18. 10. 2016 Žádost o vyvěšení na úřední desku
18. 10. 2016 Žádost o vyvěšení na úřední desku
18. 10. 2016 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytové prostory Ohmova 271, místnost A4.25
18. 10. 2016 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytové prostory Ohmova 271, místnost A4.31
06. 10. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Praha 11, 15, 22 - Pitkovice - Chodov - RS 3040 - RS Pitko
30. 09. 2016 Upozornění na skončení doby nájmu hrob. míst
30. 09. 2016 8-135 Vyhlášení platnosti (Obeslání)
16. 09. 2016 Zveřejnění návrhu koncepce "Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016" včetně vyhodnocení v...
16. 09. 2016 8-130 Ozn. obci o dok. a námitkách (Obeslání)
15. 09. 2016 Dokument "Rozhodnutí o zrušení ..." již není dostupný.
15. 09. 2016 Žádost o vyvěšení OOP - Petrovice
15. 09. 2016 Pozvánka na XII. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice
14. 09. 2016 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Praha 11, 15, 22 - Pitkovice - Chodov - RS 3040 - RS Pitko

XML