« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Žádost o vyvěšení výběrových řízení na úřední desce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_tajemnik_UMC_podepsano.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A - K Ř E S L I C E
<br>
<br> Starosta městské části tel.: 267 711 142,267 711 826
Štychova 2,104 00 Praha 10 e-mail: starosta@kreslice.cz
<br>
<br>
IČ: 00240389 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.<,>
DIČ: CZ00240389 č.účtu: 2000723339/0800
Datová schránka: 5z8aktm 9021-2000723339/0800
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Starosta MČ Praha - Křeslice
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa
<br>
tajemník/tajemnice úřadu městské části
<br>
Druh práce: plnění úkolů tajemníka dle zákona č.131/2000 Sb <.>,o hl.m.Praze a obecně závazné
vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
výkon státní správy a samosprávy,kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců MČ <,>
řízení a koordinace všech činností ÚMČ,příprava podkladů a účast na zasedáních zastupitelstva MČ <.>
Místo výkonu práce: MČ Praha - Křeslice
<br>
<br>
Požadavky na uchazeče/ku:
1.podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> a o změně některých zákonů:
• fyzická osoba,která dosáhla min.18 let věku
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,který ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona c.451/1991 Sb <.>,tj.lustrační osvědčení a čestné
<br> prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.prosinci 1971) <.>
<br>
<br>
2.podle § 5 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů:
<br> • osoba,která splňuje předpoklady uvedené v § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>
• a má nejméně tříletou praxi v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
<br> a) jako vedoucí zaměstnanec,nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při
<br> výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního ...
Vyberove_rizeni_na_pracovnika_OZP.pdf
M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A - K Ř E S L I C E
<br>
<br> Starosta městské části tel.: 267 711 142,267 711 826
Štychova 2,104 00 Praha 10 e-mail: starosta@kreslice.cz
<br>
<br>
IČ: 00240389 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.<,>
DIČ: CZ00240389 č.účtu: 2000723339/0800
Datová schránka: 5z8aktm 9021-2000723339/0800
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Starosta MČ Praha - Křeslice
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br>
<br>
pracovník/ce oddělení životního prostředí
úřadu městské části
<br>
<br>
Místo pracoviště: ÚMČ Praha - Křeslice
<br>
Platové zařazení: platová třída 8 - 9
<br> Sjednaný druh práce: pracovník/ce oddělení životního prostředí v oblasti správy zeleně na území
MČ Praha -Křeslice,s místem výkonu práce Praha <.>
<br>
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
český jazyk <,>
c) způsobilost k právním úkonům <,>
d) bezúhonnost <.>
<br>
<br>
Požadované vzdělání:
§ středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou příp.vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání
§ praxe v oboru vítána <.>
<br>
<br>
Požadované znalosti:
§ zkušenosti z oblasti výkonu státní správy a samosprávy vítány <,>
§ praxe v oblasti správy zeleně vítána <,>
§ komunikační a organizační schopnosti <,>
§ dobrá znalost práce na PC (Word,Excel,Internet,Outlook,Mysis) Espis výhodou <.>
<br>
<br>
Náplň práce: zajištění údržby ploch veřejné zeleně na území MČ pomocí pracovníků údržby MČ a
subdodavatelů,kontrola jejich činnosti a plnění zadaných úkolů,spolupráce s evidencí ploch veřejné
zeleně a jejich aktualizace,zajištění inventarizace a průběžné obnovy parkového mobiliáře,kontrola
provedení objednaných prací,vypracování návrhů koncepčních řešení problematiky správy veřejné
zeleně,poradensk...

Načteno

edesky.cz/d/2486880

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz