« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Návrh rozpočtu 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_rozpoctu_2019-vyveseni.pdf
1
<br>
<br>
<br> CJ 0364/2019 MCPPET V Praze 14.února 2019
<br> Návrh rozpočtu MČ Praha – Petrovice na rok 2019
<br>
Finanční výbor ZMČ Praha-Petrovice přezkoumal návrh rozpočtu MČ Praha – Petrovice na rok
2019 dne 04.02.2019 a doporučil jej předložit zastupitelstvu k projednání a schválení <.>
Rada MČ Praha-Petrovice projednala a schválila návrh rozpočtu MČ Praha-Petrovice na rok 2019
na svém zasedání dne 07.02.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Kap.Pol.PŘÍJMY Návrh 2019
1341 Poplatek ze psů 220 000
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000
1344 Poplatek ze vstupného 10 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 000
1361 Správní poplatky 80 000
1511 Daň z nemovitostí 2 750 000
3314 Činnosti knihovnické 15 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 240 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.160 000
3632 Pohřebnictví 250 000
6171 Činnost místní správy 52 000
6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000
<br> 6330 4131
Převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti 5 203 000
<br> 4137 Převody mezi HMP a MČ 23 239 000
Celkem příjmy 32 302 000
<br>
Kap.Pol.VÝDAJE Návrh 2019
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 300 000
3111 Předškolní zařízení 2 615 000
3113 Základní školy 6 880 000
3314 Činnosti knihovnické 73 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 318 000
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků 310 000
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.316 000
3631 Veřejné osvětlení 632 300
3632 Pohřebnictví 534 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 496 000
4350 Domovy pro seniory 85 000
<br> 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 220 000
6112 Činnost zastupitelstva obcí 3 229 000
6171 Činnost místní správy 11 900 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 21 000
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 352 700
Celkem výdaje 32 302 000
Saldo příjmů a výdajů 0
<br>
5xxx Provozní výdaje 28 236 000
6xxx Investiční...

Načteno

edesky.cz/d/2715074

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz