« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctove_provizorium_2019_-_uredni_deska.pdf
Městská část
Praha - Petrovice
Úřad městské části
Praha - Petrovice
www.prahapetrovice.cz
<br>
<br> Bc.XXXXXX XXXX
Odbor finančně-majetkový
tel.: +XXX XXX XXX 945
fax: +420 271 960 713
GSM brána: +420 602 284 797
nemec@prahapetrovice.cz
<br> Adresa
Edisonova 429/28
109 00 Praha 10
datová schránka:
wmmbtke
<br>
<br>
<br>
CJ 3582/2018 MCPPET V Praze 5.prosince 2018
<br>
<br> Oznámení o schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019
<br>
Vzhledem k tomu,že před posledním zasedáním Zastupitelstva městské části
Praha-Petrovice nebyl Zastupitelstvem hl.m.Prahy schválen jeho rozpočet na rok
2019,Městská část Praha-Petrovice,v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů,obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.HMP,ve znění pozdějších
předpisů,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy a na základě Přílohy č.1
k usnesení Rady HMP č.1316 ze dne 5.6.2018,musí do doby schválení rozpočtu
hl.města Prahy stanovit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 <.>
<br> Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice schválilo pravidla rozpočtového
provizoria na rok 2019 usnesením č.6/I/2018 dne 3.12.2018,a to ve výši 1/12
schváleného rozpočtu na rok 2018,tj.výdaje a příjmy ve výši 2 433,4 tis.Kč
na jeden měsíc roku 2019.Pravidla rozpočtového provizoria platí do doby schválení
rozpočtu Městské části Praha-Petrovice na rok 2019.Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení <.>
<br> Schválená pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 jsou zveřejněna
v elektronické podobě na adrese:
<br> https://www.prahapetrovice.cz/sites/default/files/prilohy/2018/12/05/rozpoctove_provi
zorium_2019.pdf
<br> a jsou rovněž k nahlédnutí v listinné podobě na Finančním oddělení Odboru
finančně-majetkového Úřadu městské části Praha-Petrovice na adrese Edisonova
429/28,Praha-Petrovice <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXX XXXX
Odbor finanč...

Načteno

edesky.cz/d/2522850

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz