« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjadreni_Policie_CR.pdf
2019-03-13T08:15:30+0100
MC Praha 15 a34ede3178794d39675b7bd43087a7dbae0aba00
Situace_dopravniho_znaceni.pdf
2019-03-13T08:15:28+0100
MC Praha 15 218bb35a406c9bcb130cd0265f3e3c3f353f6f5c
OOP_KUK_2019.pdf
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
<br> e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
- 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 07328/2019
<br> ČJ.: ÚMČ P15 11977/2019/OD/MVo
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> Vodičková
<br> 281 003 603
<br> 281 003 611
<br> Monika.vodickova@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br> DATUM: 11.03.2019
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad podle § 40
<br> odst.1 a odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> a obecně závazné vyhlášky číslo 55/2000 Sb.hl.m.Prahy,a.s <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,v souladu ust.§ 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě žádosti Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka
<br> 770/8,110 00 Praha 1,IČO 034 47 286
<br> v y d á v á
<br> podle § 19a odst.1 až 3 zák.č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních
<br> komunikacích
<br>
<br> spočívající v dočasném zákazu zastavení na místních komunikacích v MČ Praha 15 z důvodu veřejného
<br> zájmu provádění komplexního úklidu komunikací dle přiložené dokumentace - situace dopravního
<br> značení,která je nedílnou součástí tohoto Opatření obecné povahy <.>
<br> Doba platnosti dočasného zákazu zastavení:
<br> Blok č.1 (viz potvrzená situace v příloze)
<br> komunikace: Boloňská + parkoviště a spojky,Pod Vartou (Milánská – Neapolská),Neapolská <...

Načteno

edesky.cz/d/2801872

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz