« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Informace ve věci doručování úplného znění ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1501515_2018_Z2832.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
podle § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve spojení s § 55c zákona č.183/2006,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavebního zákona),ve znění zákona č.225/2017 Sb.<,>
<br> o vydání změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Z-2832/00
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydalo:
<br> svým usnesením č.39/85 ze dne 6.září 2018 změnu Z-2832/00 ÚP SÚ HMP,vydanou jako
opatření obecné povahy č.55/2018 <.>
<br> S opatřením obecné povahy č.55/2018 se lze seznámit zde:
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/index.html
<br> S úplným zněním Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,schváleným
usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.10/05 ze dne 9.září 1999,ve znění všech
pozdějších změn,včetně změn doručených touto veřejnou vyhláškou (dále jen „úplné znění
Územního plánu“),se lze seznámit zde:
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_plano
vani/uzemni_plan/dorucovani_up.html
<br>
Poučení:
V souladu s ustanoveními citovanými v záhlaví,změny ÚP SÚ HMP,vydané formou opatření
obecné povahy,nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich zveřejnění veřejnou vyhláškou
za předpokladu současného doručení úplného znění Územního plánu.Změna č.Z-2832/00 a
úplné znění Územního plánu se považují za doručené pátnáctým dnem po vyvěšení této veřejné
vyhlášky <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br> podepsáno elektronicky
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení pořizování celoměstských dokumentací
<br> *MHMPXP9HYD1C*
MHMPXP9HYD1C
<br>
<br>
<br>
2018-09-21T08:49:22+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2351026

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz