« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP IP - Holínská Eva - ul. Rezlerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_DZ_04298_2019.pdf
Snímek 1
<br> 2019-01-28T09:46:16+0100
MC Praha 15 0595fa8df3e6b69af50df6551d6ba443a3b93ffd
OOP_04298_2019_Holinska_Eva.pdf
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 03568/2019
<br> ČJ.: ÚMČ P15 04298/2019/OD/ŠMa
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> martina.sambergerova@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br> DATUM: 25.01.2019
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 21.01.2019,a po písemném vyjádření
<br> Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
<br> čj.KRPA-5366-1/ČJ-2019-0000DŽ ze dne 03.01.2019
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha - Petrovice,k.ú.Petrovice
<br>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značen...

Načteno

edesky.cz/d/2667035

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz