« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP IP - Velík Jiří - Rezlerova - změna RZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

_processed_OOP_09992_2019_Velik_zmena_RZ.pdf
“%% MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ' Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> vAš DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: sz ÚMČ P15 05226/2019 !— —l
<br> ČJ.: ÚMČ P15 09992/2019/OD/ŠMa
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> FAX: 281003 611
<br> E-MAIL: martina.sambergerova@praha1 5.cz
<br> DS: nkybvp5
<br> DATUM: 27.02.2019 l_ J
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,V souladu s § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh podaný dne 25.02.2019,a po písemném vyjádření
<br> Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
<br> čj.KRPA-5366-1/ČJ-2019-OOOODŽ ze dne 03.01.2019
<br> vydává
<br> podle § 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozděj ších
<br> předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MC Praha - Petrovice,k.u.Petrovice
<br> opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající V umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí
<br> tohoto opatření
<br> dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 3AV 8346 <,>
<br> V10f,kolmé stání (š = 2,50 m,d = 4,50 m)
<br> komunikace: Rezlerova
<br> účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
<br> termín: 05.03.2019 - 28.02.2021
<br> Po...
Situace_DZ_09992_2019_zmena_RZ.pdf
2019-02-27T10:57:58+0100
MC Praha 15 810bf41b36d9e44f1ff0323de33997a2f82188ef

Načteno

edesky.cz/d/2750959

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz