« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Registrace kandidátních listin - informování starostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20180910153524.pdf
Městská část Adresa Registrační úřad
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 932 Úřad městské Části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha—Petrovice datová schránka.GSM brána: +420 602 284 797 www.prahapetrovice.cz wmmbtke info©prahapetrovicecz
<br> C] 2129/2018 MCPPET
<br> V Praze dne 17.08.2018
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Úřad městské části Praha - Petrovice přezkoumal v souladu s š 23 odst.1 zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"),kandidátní listinu volební strany Občanská demokratická strana (ODS) pro volby do Zastupitelstva městské části Praha - Petrovice,které se budou konat ve dnech 05.a 06.října 2018,a rozhodl takto:
<br> Podle ustanovení 5 23 odst.3 písm.a) zá kona o volbách registruje kandidátní listinu volební strany Občanská demokratická strana (ODS) <.>
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Dne 10.07.2018 podala volební strana Občanská demokratická strana (ODS) u registračního úřadu kandidátní listinu.Kandidátní listina byla podána v souladu s ust.& 21 zákona o volbách a obsahuje náležitosti podle 5 22 zákona o volbách.Vzhledem k tomu,že kandidátní listina splňuje všechny požadavky vyžadované zákonem,rozhodl registrační úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> POUČENÍ
<br> Proti tomuto rozhodnutí se mohou volební strany,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 pracovních dnů od jeho doručení ochrany u Městského soudu v Praze v souladu s ust.š 59 odst.2 zákona o volbách.Za doručené se podle ust.% 23 odst.4 zákona o volbách považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce registračního úřadu,který toto rozhodnutí vydal <.>
<br> Mgr.Romana Hra.' sekretariát starostk =;
<br> Vyvěšeno: 17.08.2018
<br> Sejmuto:
<br> Městská část Adresa Registrační úřad
<br> Praha-Petrovice Edisonova 429 telefon: +420 267 900 932 úřad městské části 109 00 Praha 10 fax: +420 271 960 713 Praha-Petrovice datová schránka GSM brána: +420 602 284 797 ...

Načteno

edesky.cz/d/2297695

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz