« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Zápis XXII. řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 26.09.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20181004163735.pdf
Zápis XXII.řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha — Petrovice,konaného dne 26.09.2018
<br> Přítomni: Mgr.Veronika Balíčková,XXXXXX XXXXXXXX,MVDr.XXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,JUDr.XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXX,RNDr.Vlasta Křížová,JUDr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,PharmDr.XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Omluveni: MUDr.XXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX,doc.PhDr.XXXX XXXXXXX,CSc <.>,XXXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXX.Neomluven: Ing.XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> XXII.řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha — Petrovice bylo zahájeno v 18:18 hodin.V době zahájení bylo přítomno 10 členů ZMC.Návrh programu;
<br> 1.Zahájení „
<br> 2.Informace o omluvách členů Zastupitelstva MC Praha - Petrovice ze zasedání
<br> 3.Určení ověřovatelů zápisu
<br> 4.Schválení programu
<br> 5.Volba 3 členů návrhového výboru
<br> 6.Kontrola plnění usnesení z XXI.řádného a III.mimořádného zasedání Zastupitelstva
<br> MC Praha — Petrovice „
<br> 7.Zpráva o činnosti Rady MC Praha — Petrovice za 1.— 3.Q 2018
<br> 8.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha — Petrovice ve funkčním období 2014- 2018
<br> 9.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha— Petrovice ve funkčním období 2014- 2018 10.Rozpočtová změna č.15/2018,č.19/2018,č.20/2018,č <.>,č21/2018 2.2/2018 a č.23/2018 11.Různé,připomínky a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha- Petrovice a občanů
<br> 1.Zahájení _
<br> XXII.řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice zahájila a řídila starostka MC JUDr.XXXX XXXXXXXXX.Prohlásila,že XXII.řádné zasedánívZastupitelstva MC Praha - Petrovice bylo svoláno v souladu s platným Jednagím řadem řádně a včas.Starostka MC konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva MC a zasedání je usnášeníschopné.K zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva MC nebyly obdržený žádné připomínky a je tudíž považován za schválený <.>
<br> V 18:19 hodin se dostavil na zasedání XXX XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Informace o omluvách členů Zastup...

Načteno

edesky.cz/d/2360871

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz