Obec Doubravice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://doubravice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Doubravice
Doubravice 155
544 51 Doubravice

Datová schránka: ef8beny
E-mail: obec.doubravice@telecom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 02. 2018 Celkové vyúčt. všech položek vodného za r. 2015
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu ve Dvoře Králové n.L.
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6. 4. 2016
16. 02. 2018 Veřejná dražební vyhláška
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 25.4. od 17.00 hod.
16. 02. 2018 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na akci ,,Revitalizace středu obce Doubravice"
16. 02. 2018 Výzva k podání nabídky na akci ,,Cesta U Kapličky na ppč. 606-oprava krytu vozovky"
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva o pronájmu bytu 3+kk v čp.54 v obci Doubravice
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2016
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6.4.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.6.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání výboru Svazku dne 28.6.2016
16. 02. 2018 Nařízení města Dvora Králové n.l. o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 30.6. od 17.30 hod.
16. 02. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska za r. 2015
16. 02. 2018 Závěrečný účet Obce Doubravice za r. 2015
16. 02. 2018 oznámení o zahájení řízení Komplexních pozemkových úprav v kú. Doubravice u Dvora Králové
16. 02. 2018 oznámení o zahájení řízení Komplexních pozemkových úprav v kú. Zálesí u Dvora Králové
16. 02. 2018 Opatření obecné povahy MŽp
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupiteůstva obce dne 25. 4. 2016
16. 02. 2018 Dražební vyhláška
16. 02. 2018 Opatření obecné povahy-dočasný zákaz zastavení
16. 02. 2018 Jmenování členů OVK
16. 02. 2018 Jmenování zapisovatele OVK
16. 02. 2018 Stanovení počtu volebních okrsků
16. 02. 2018 Dovolená OU
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání ZO dne 8. 8. 2016
16. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva kraje
16. 02. 2018 Dovolená OU
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 8.8.2016 od 17.00 hod.
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 21.11. od 17.00 hod.
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva obce o darování části pozemků ppč. 540,435/2, 435/4 a 543/2.
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva obce o prodeji p.p.č. 643 a části p.p.č. 641
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.10.2016
16. 02. 2018 Opatření obecné povahy-oprava žel.přejezdů, úprava dopravního značení
16. 02. 2018 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 17.10. od 17.00 hod.
16. 02. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška KÚKK
16. 02. 2018 Odečet vodoměrů září 2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2016
16. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška 1-2016 o místním poplatku-komunální odpad
16. 02. 2018 pozvánka na zasedání ZO 19.12.2016
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání výboru Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska 20.12.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 21.11.2016
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva obce o darování, bezúplatný převod nebo směnu části pozemků ppč. 639 a 673/1
16. 02. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska na r. 2017
16. 02. 2018 Návrh pravidel rozpočtového provizoria na r. 2017
16. 02. 2018 leták propagace Úřad práce
16. 02. 2018 Nový návrh aktualizace č.1 Zásady ÚR KHK

XML