« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Návrh kalkulace ceny vodného na r

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh kalkulace vodného 2019.PDF
Obec Doubravice
<br> mzdy
<br> materi6T
<br> DDHM,VB
<br> elektrickri energie
<br> sluZby
<br> opravy
<br> XXX z pitnX vody
<br> tezervy
<br> nriklady celkem
<br> m3
<br> e cena
<br> fakturovand cena
<br> skutednost r.20lB
<br> 22 0Il,-
<br> '7 't'71
r _,_)
<br> 3g 396,-
<br> 87 469,-
<br> 77 001,-
<br> 23 gg4,-
<br> kalkulace r.2019
<br> 25 000,-
<br> 5 000,_
<br> 60 000,-
<br> 100 000,-
<br> 120 000,-
<br> 23 000,-
<br> 30 000,-
<br> 256 032,- 363 000,_
ll II4 m3 11 500 m3
<br> 23,04Kd,31,57 Kd)
2I,-Kt,1.1.-31.3.24,-K( <,>
24,-Kd,odr.a <.>
<br> Rozdil mezi cenou o a cenou fakturovanou je kryt rozpodtem obce v kapitole elektrick6
energie <.>
<br> 28.2.2019 Podpis:
<br> VICE
vrcE 1ss
<br> Tel.:499 397 729,te! 00S B0 759

Načteno

edesky.cz/d/2751572

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz