« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání ZO 4. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.1-19 4.2.2019 internet.pdf
Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.01/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 4.února 2019 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9,jeden byl omluven <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXX XXXXXXX a Bc.XXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Zapsáno: X.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě:
<br> 1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.6DHM190034
<br> 2) Žádost o finanční příspěvek Rescue stopaři
<br> 3) Žádost o finanční příspěvek DeDivadlo
<br> 4) Rozpočtové opatření č.6/2018 a 1/2019
<br> 5) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.6DHM190034
<br> Povodí Labe a.s.podalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č <.>
<br> 6DHM190034.Jedná se o pozemky dotčené budoucí stavbou oprava komunikace Prostřední <.>
<br> Usnesení č.01/01/19: ZO schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
<br> břemene č.6DHM190034 s Povodím Labe s.p.a pověřuje starostu podpisem této smlouvy <.>
<br> 8 pro,proti 0,zdržel se 0
<br> 2) Žádost o finanční příspěvek Rescue stopaři
<br> Rescue z.s.si XXXXX žádost o finanční podporu ve výši X XXX,- Kč.ZO posoudilo žádost dle
<br> stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce <.>
<br> Usnesení č.02/01/19: ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku Rescue Stopaři z.s <.>
<br> ve výši 3 500,-Kč na základě stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních
<br> příspěvků obce a pověřuje starostu podpisem,<,> Veřejnoprávní smlouvy“ <.>
<br> 6 pro,proti 0,zdržel se 2
<br> 3) Žádost o finanční příspěvek DeDivadlo
<br> DeDivadlo z.s.si XXXXX žádost o příspěvek na činnost ve výši XX XXX Kč.ZO posoudilo
<br> žádost dle stanovených pravide...

Načteno

edesky.cz/d/2697679

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz