« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Oznámení o datu a místě konání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení o místě a datu voleb.PDF
OBEC DOUBRAVICE U Dvora Krdlov6 nad Labem,kraj Krdlov6hradeckV,www,doubravice,cz V65 dopis znaiky I ze dne Vyiizuje / linka ValSSek Vdc: Ozn6menf o dobd a mistd kondni voleb Na z6kladd zilkona().6212003 ($32 odst.2 zttkona) v ptatndm zndni oznamuli,Ze volby do Evropsk6ho Parlamentu se budou konat: dne24.kvdtna 2019 od 14.00 do 22.00 hodin dne 25.kvdtna 2019 od 8.00 do 14.00 hodin Mistem kon6ni voleb je zasedaci mistnost v budovd Obecniho riiadu Doubravice 155,l.patro Milo5 Val65e S Obec Doubravice,544 51 Doubravice L55 Tel.:499 gg7 129,le:005 &0 759 e-mail: obec.doubravice@seznam.cz,telefon: +42o 499 V97 L29,mobil,+42o 604 2o7 E87 datovii schrdnka,ef8beny,dfslo ridtu; 027790700?/0?00,bankovni spojeni: ison pvrir tk6lov6 n.L.lC: 00580759,DlCt C200580759 Naie znadka Doubravice dne 9.5.2019 t- --]

Načteno

edesky.cz/d/2972185


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz