« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Záměr obce Doubravice č. 3-19,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr 3-19.PDF
ZvefejnEni zfm6ru obce Doubravice i.3- 19
V Doubravici,29.5.2019
<br> Obec Doubravice nabizi k prodeji p.p.i.182 (ornf prida) o qimdle 885m2v obci
Doubrav ice- Z6lesf,k.f.Zillesi u Dvora Kr6lov6,za cenu 40 KElm2.N6klady za
seps6ni smlouvy a n6vrh na vklad prijdou ktiLi kupujfcfho <.>
<br> Zveiejndno na iriedni desce dne:29.5.2019
Zveiejndno na elektronick6 riiedni desce dne: 29.5.2019
Sejmuto dne:
<br> Milo5 Val65ek - starosta
<br> 5
Tef.:499 J97 l}g,te3 008 80 ZS9
<br> I

Načteno

edesky.cz/d/3029551

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz