« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Veřejná vyhláška opatření obecné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5293-2019_BruOOP_stanovení_m._kom.__Sádovská_Doubravice_omez.pdf
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor dopravy a si ln ičního hospodářství
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.187580614/0300
<br>
<br>
<br> Č.j.: M U D K - O D P / 5 2 9 3 - 2 0 1 9 / b ru 2 8 8 1 9 - 2 0 1 8
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 8 0.3.1
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : L en ka B rů n o v á,D iS <.>
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 3 5
E - m a i l : b ru n o v a.XXX ka @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 1 4.0 1.2 0 1 9
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení úpravy provozu
<br>
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst.1
písmene zákona a § 171 zákona č.500/2004,Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na
základě podnětu ze dne 08.08.2018 podaného Obcí Doubravice,IČ 00580759,Doubravice 155,544
51 Doubravice po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje,územního odboru Trutnov,dopravního inspektorátu,čj.: KRPH-
80485/Čj-2018-051006,ze dne 24.10.2018 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením § 77
odst.1 písm.c) a ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>
<br>
<br> stanoví trvalou místní úpravu provozu
<br>
<br> na místní komunikaci Sádovská 7c v obci Doubravice - počátek u obecního úřadu za odbočku do
areálu KARSIT a.s.a konec u sjezdu ze silnice č.II/325 na hraně mostku přes Zátlucký potok a
v případě špatného rozhledu dojde k umístění předběžného značení na silnicíc...

Načteno

edesky.cz/d/2605331

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz