« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Záměr obce Doubravice č. 1-19,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr 1-19.PDF
zveflejnEni zfimilru obce Doubravice i.L- L9
V Doubravici,20.3.2019
<br> Obec Doubravice nabizi k prodeji p.p.E.65111 (zzhrada) o vfm6 Ie 957m2 v obci
Doubravice,k.1i.Doubruoi"e,t Uoo.u Kr6lov6,za cenu 40KElm2.Nfklady za
sepsfini sm,louvy a n6vrh na vklad prijdou ktiLi kupujiciho <.>
<br> Zveiejn6no na riiedni desce dne: 20.3 ' 2019
Zveiejn6no na elektronick6 uiedni desce dne: 20' 3.2019
Sejmuto dne:
<br> Milo5 Va165ek - starosta
'.r,'
<br> 5
Tel,z 499 197 "129,!t: O0S B0 7S9
<br> p,pE"65111

Načteno

edesky.cz/d/2812760

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz