« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Oznámení veřejnou vyhláškou,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vilantice_situace_DZ-_utržený_břeh.pdf
omezený úsek
na 3,5t
<br> SIL.II/285
V ÚSEKU
VILANTICE - SEDLEC
PRO VOZIDLA NAD 3,5t
UZAVŘENA
<br> IP 22
<br> JI
Č
<br> ÍN
H
<br> O
Ř
<br> IC
E
<br> BROUMOV HRONOVJIČÍNHOŘICE
<br> JIČÍN
HOŘICE
<br> BROUMOV HRONOV
NÁCHOD
JAROMĚŘ
<br> BR
OUM
<br> OV
HRO
<br> NOVNÁC
HOD
<br> JAR
OMĚ
<br> Ř
<br> N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br> JA
R
<br> O
M
<br> Ě
Ř
<br> NÁ
CH
<br> OD
<br> JA
RO
<br> MĚ
Ř
<br> BROUMOV
HRONOV
<br> NÁCHODJAROMĚŘ
<br> 3,5 t
<br> 3,5 t
<br> 3 <,>
5
<br> t
<br> IS11b
IS11b
<br> IS11b
<br> IS11bIS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> B13
<br> B13
<br> E7b
<br> B13
<br> E7b
<br> Dopravní omezení na silnici II/285 Vilantice - Sedlec - utržení části silnice
<br> termín : 18.3.2019 - 18.3.2020
<br> BROUMOV HRONOV JAROMĚŘ
<br> IS11b
<br>
Stránka 1
30874-2019_BRUOPP_stanovení_DZ_v_rámci_havarij._stavu_silnic.pdf
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
<br> odbor dopravy a si ln ičního hospodářství
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.187580614/0300
<br>
<br>
<br> Č.j.: M U D K - O D P / 3 0 8 7 4 - 2 0 1 9 / b ru 9 2 5 0 - 2 0 1 9
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 8 0.3.2
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : L en ka B rů n o v á,D iS <.>
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 3 5
E - m a i l : b ru n o v a.XXX ka @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 0 4.0 4.2 0 1 9
<br>
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst.1
písmene c) zákona a § 171 zákona č.500/2004,Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na
základě nahlášeného stavu ze dne 22.02.2019 Správou silnic Královéhradeckého kraje,př.org <.>,IČ
70447996,Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným
orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územním
odborem Trutnov,dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-28295/Čj-2019-051006 ze dne
20.03.2019 ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
 na silnici č.II/285,II/325,II/284,II/300,III/32542 z důvodu havarijního stavu komunikace
II/285 v úseku Vilantice – Lanžov,Sedlec
<br>
dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního
značení dle schváleného dopravně ...

Načteno

edesky.cz/d/2863647

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz