« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.3 15.4.2019 internet.pdf
Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.03/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 15.dubna 2019 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9 <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXX XXXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Zapsáno: XX.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodů 9 - 11:
<br> 1) Plán společných zařízení v kú.Doubravice u Dvora Králové a kú.Zálesí u Dvora Králové
<br> 2) Žádost o příspěvek při narození dítěte
<br> 3) Žádost o odkoupení p.p.č.65/11
<br> 4) Návrh darovacích smluv na jezdecké závody v Zálesí- O cenu obce Doubravice
<br> 5) Návrh rozpočtového opatření č.02/2019
<br> 6) Návrh na změnu ve funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů
<br> 7) Žádost o fin.příspěvek Farní charita Dvůr Králové
<br> 8) Žádost Královéhradeckého kraje na dotaci na zajištění dopravní obslužnosti
<br> 9) Určení využití bytů v Ježkově domě čp.54 a kritéria nájemního vztahu
<br> 10) Stanovení výše nájemného v bytech v Ježkově domě čp.54
<br> 11) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
<br> 12) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Plán společných zařízení v kú.Doubravice u Dvora Králové a kú.Zálesí u Dvora Králové
<br> v rámci KPÚ
<br> Obec má poslední možnost pro zapracování změn před schválením konečného znění
<br> pozemkových úprav.Na setkání sboru zástupců,které se uskuteční 13.5.2019 se budou
<br> projednávat ještě tyto změny - travnatá cesta a poldr na Zálesí.Zastupitelstvo nevzneslo žádné
<br> připomínky k předloženému materiálu <.>
<br>
<br> 2) Žádost o příspěvek při narození dítěte
<br> Žadatel si XXXXX žádost o příspěvek při narození dítěte.ZO posoudilo žádost dle stanovených
<br> pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/2911285

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz