« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.2 11.3.2019 internet.pdf
1
<br>
<br> Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.02/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 11.března 2019 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9 <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXX XXXXXXXX a p.XXXXX XXXXX <.>
<br> Zapsáno: XX.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodů 10-12:
<br> 1) Žádost Pečovatelské služby města Dvora Králové n.L <.>
<br> 2) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č.717/1 a 746 ve prospěch p.č.743
<br> 3) Kalkulace vodného na r.2019
<br> 4) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení Velehrádek“
<br> 5) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „Oprava komunikace Prostřední“
<br> 6) Zpráva z inventarizace
<br> 7) Žádost Domova sv.Josefa Žireč o finanční příspěvek
<br> 8) Smlouva o právu provést stavbu
<br> 9) Zásady poskytování příspěvků obce na pořízení domovní ČOV nebo septiku s
<br> dočišťovacím filtrem
<br> 10) Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č.24/2002 s VaK Trutnov
<br> 11) Žádost o dotaci z Ministerstva financí na výstavbu bytů v Ježkově domě
<br> 12) Oprava místní komunikace 3c od čp.56 k čp.68
<br> 13) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Žádost Pečovatelské služby města Dvora Králové n.L <.>
<br> Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n.L.si podala žádost o finanční podporu sociálních
<br> služeb v r.2019.Také pravidelně zajišťuje pečovatelskou službu jednomu našemu občanovi <.>
<br> Usnesení č.01/02/19: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Pečovatelské službě Města
<br> Dvůr Králové n.L.ve výši 5 000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy <.>
<br> 9 pro,proti 0,zdržel se 0
<br> 2) Smlouva o zřízení věcného břemene na p.č.717/1 a 746 ve prospěch p.č.743
<br> Věcné břemeno bylo zřízeno již v r.2009 s tehdejším...

Načteno

edesky.cz/d/2835070

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz