« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.7 17.12.2018 internet.pdf
1
<br>
<br> Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.07/2018
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 17.prosince 2018 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák <.>
<br> o ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 9 zastupitelů z 9 <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni p.XXX XXXXX a Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Zapsáno: XX.XX.XXXX
<br>
<br> Předání Osvědčení o zvolení a složení slibu člena ZO
<br> Zapisovatelka předala Ing.D.Ruščákové a Ing.P.Hlavatému Osvědčení o zvolení.Oba
<br> zastupitelé podpisem stvrdili převzetí Osvědčení o zvolení <.>
<br> Zapisovatelka vyzvala Ing.D.Ruščákovou a Ing.P.Hlavatého ke složení slibu člena ZO a
<br> přečetla slib.Oba členové postupně podepsáním listiny s textem slibu a pronesením slova
<br> „slibuji“ slib stvrdili <.>
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodu č.15:
<br> 1) Žádost o příspěvek ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
<br> 2) Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Dvůr Králové n.L <.>
<br> 3a) Dodatek smlouvy s Technickými službami města Dvora Králové
<br> b) Dodatek č.14 smlouvy s firmou XXXXXX XXXXXXXX
<br> X) Žádost o poskytnutí dotace od Městské knihovny Trutnov
<br> 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
<br> č.IV-12-2017879/VB/2
<br> 6) Rozpočtová opatření č.03,04,05/2018
<br> 7) Obecně závazná vyhláška č.1/2018
<br> 8) Informace o rozhodnutí valné hromady České spořitelny o převodu všech akcií
<br> 9) Podání žádosti o dotaci na opravu MK Prostřední z MMR
<br> 10) Návrh rozpočtu obce na r.2019
<br> 11) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na r.2021- 2023
<br> 12) Prodej p.p.č.716 v obci Doubravice
<br> 13) Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava veřejného osvětlení Velehrádek“
<br> 14) Vyhlášení výběrového řízení na akci „ Oprava Místní komunikace Prostřední“
<br> 15) Zásady poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/2569525

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz