« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Schválený rozpočet obce na r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec schválený rozpočet 2019 detailní.pdf
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOUBRAVICE NA ROK 2019 - ROZPIS NA POLOŽKY
<br> Text ODD § POL Má dáti Dal
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové
<br> DPFO ze záv.činnosti 1111 950 000
<br> DPFO ze SVČ 1112 30 000
<br> DPFO z kapit.výnosů 1113 90 000
<br> DPPO 1121 900 000
<br> DPH 1211 1 900 000
<br> poplatky za odnětí poz.fce lesa 1335 200
<br> poplatky za odpady 1340 250 000
<br> poplatky za psy 1341 6 100
<br> rekreační poplatek 1342 1 000
<br> správní poplatky 1361 4 000
<br> daň z hazardních her 1381 20 000
<br> daň z nemovitosti 1511 460 000 4 611 300
<br> Dotace
<br> dotace ze SR - veřejná správa 4112 70 000 70 000
<br> Nedaňové
<br> vodné 2310 2111 220 000
<br> přefakturace Orelsoft 2310 2329 12 000
<br> vyúčtování daně z pitné vody 2310 2342 100 000
<br> nájemné byty 3612 2132 39 000
<br> poplatky hřbitov 3632 2111 2 000
<br> třídění odpadu EKO KOM 3725 2111 60 000
<br> zálohy doktorka 4351 2329 15 000
<br> místní správa-známky na psy 6171 2111 50
<br> příjem z prodaného zboží 6171 2112 1 000
<br> příjmy z pronájmu pozemků 6171 2131 1 700
<br> příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6171 2132 8 800
<br> ost.nedaňové příjmy - kopírování,atd.6171 2329 1 000
<br> příjmy z prodeje pozemků 6171 3111 10 000
<br> příjmy z úroků 6310 2141 500
<br> doplatek dotace na volbu prezidenta 6402 2223 1 550 472 600
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 153 900 5 153 900
<br> Financování
<br> zapojení přebytku hospodaření z minulých let 8115 1 784 450 6 938 350
<br>
<br> Text ODD § POL Má dáti Dal
<br> VÝDAJE
<br> silnice,cesty:nákup materiálu 2212 5139 5 000
<br> nákup služeb 2212 5169 60 000
<br> opravy a udržování 2212 5171 800 000 865 000
<br> chodníky: stavby-PD 2219 6121 130 000 130 000
<br> dopravní obslužnost 2292 5323 20 000 20 000
<br> vodovod: odměny 2310 5021 25 000
<br> nákup materiálu 2310 5139 5 000
<br> elektrická energie 2310 5154 60 000
<br> nákup služeb 2310 5169 100 000
<br> opravy a udržování 2310 5171 120 000
<br> rezerva 2310 5901 30 000
<br> dostavba vodovodu 2310 6121 300 000 640 000
<br> dr...

Načteno

edesky.cz/d/2595315

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz