Obec Doubravice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://doubravice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Doubravice
Doubravice 155
544 51 Doubravice

Datová schránka: ef8beny
E-mail: obec.doubravice@telecom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2018 Stanovení počtu volebních okrsků volby senát
16. 02. 2018 schválený rozpočtový výhled obce Doubravice 2015-2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017
16. 02. 2018 Schválený rozpočet svazku r. 2018
16. 02. 2018 Skrýt vše
16. 02. 2018 Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf
16. 02. 2018 Zádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o povolení přestavby vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf
16. 02. 2018 Zádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zápis o vyřazení silničního vozidla z provozu.pdf
16. 02. 2018 Zádost o koordinované stanovisko-firma.doc
16. 02. 2018 Zádost o koordinované stanovisko-občan.doc
16. 02. 2018 Zádost o poskytnutí informací.xls
16. 02. 2018 Zádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob Doubravice.doc
16. 02. 2018 Zádost povolení ke kácení dřevin.doc
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.3.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupiteltva obce dne 29. 2. 2016
16. 02. 2018 Výzva k podání nabídky na akci Dostavba obecního vodovodu
16. 02. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2016 detailní
16. 02. 2018 Návrh kalkulace vodného na r. 2016
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 29.2. od 17.30 hod.
16. 02. 2018 Oznámení Zeměměřičského úřadu o výkonu topografických prací
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška- stavební povolení na akci ,,Dostavba vodovodu a rekonstrukce vodovodu"
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska
16. 02. 2018 Celkové vyúčt. všech položek vodného za r. 2015
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška Finančního úřadu ve Dvoře Králové n.L.
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6. 4. 2016
16. 02. 2018 Veřejná dražební vyhláška
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 25.4. od 17.00 hod.
16. 02. 2018 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na akci ,,Revitalizace středu obce Doubravice"
16. 02. 2018 Výzva k podání nabídky na akci ,,Cesta U Kapličky na ppč. 606-oprava krytu vozovky"
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva o pronájmu bytu 3+kk v čp.54 v obci Doubravice
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2016
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 6.4.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30.6.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání výboru Svazku dne 28.6.2016
16. 02. 2018 Nařízení města Dvora Králové n.l. o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 30.6. od 17.30 hod.
16. 02. 2018 Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska za r. 2015
16. 02. 2018 Závěrečný účet Obce Doubravice za r. 2015
16. 02. 2018 oznámení o zahájení řízení Komplexních pozemkových úprav v kú. Doubravice u Dvora Králové
16. 02. 2018 oznámení o zahájení řízení Komplexních pozemkových úprav v kú. Zálesí u Dvora Králové
16. 02. 2018 Opatření obecné povahy MŽp

XML