Obec Doubravice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://doubravice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Doubravice
Doubravice 155
544 51 Doubravice

Datová schránka: ef8beny
E-mail: obec.doubravice@telecom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 04. 2018 Schválená kalkulace vodného na r.
10. 04. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva
27. 03. 2018 Zasedání výboru Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska
14. 03. 2018 Jmenování zapisovatele OVK pro volbu senátu
14. 03. 2018 Jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta
14. 03. 2018 Pozvánka na zasedání
14. 03. 2018 Zahájení stavebního řízení silnice
09. 03. 2018 Návrh kalkulace vodného na r. 2018
09. 03. 2018 Návrh rozpočtu obce na r. 2018
07. 03. 2018 Svazek návrh rozpočtu na r. 2018
07. 03. 2018 Svazek návrh SVR 2019-2021
05. 03. 2018 Dokument "Veřejná vyhláška- dor..." již není dostupný.
02. 03. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2017
23. 02. 2018 Komplexní pozemkové úpravy-
23. 02. 2018 Komplexní pozemkové úpravy-
23. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
21. 02. 2018 Stanovení počtu volebních okrsků volba prezidenta
21. 02. 2018 Stanovení minimálního počtu členů volební komise volby senát
21. 02. 2018 Návrh pravidel rozpočtového provizoria na r.2018
21. 02. 2018 Stanovení počtu volebních okrsků volby senát
16. 02. 2018 schválený rozpočtový výhled obce Doubravice 2015-2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017
16. 02. 2018 Schválený rozpočet svazku r. 2018
16. 02. 2018 Skrýt vše
16. 02. 2018 Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.pdf
16. 02. 2018 Zádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o povolení přestavby vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zádost o vydání nového dokladu k vozidlu.pdf
16. 02. 2018 Zádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.pdf
16. 02. 2018 Zádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.pdf
16. 02. 2018 Zápis o vyřazení silničního vozidla z provozu.pdf
16. 02. 2018 Zádost o koordinované stanovisko-firma.doc
16. 02. 2018 Zádost o koordinované stanovisko-občan.doc
16. 02. 2018 Zádost o poskytnutí informací.xls
16. 02. 2018 Zádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob Doubravice.doc
16. 02. 2018 Zádost povolení ke kácení dřevin.doc
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.3.2016
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupiteltva obce dne 29. 2. 2016
16. 02. 2018 Výzva k podání nabídky na akci Dostavba obecního vodovodu
16. 02. 2018 Návrh rozpočtu na r. 2016 detailní
16. 02. 2018 Návrh kalkulace vodného na r. 2016
16. 02. 2018 Zasedání zastupitelstva obce dne 29.2. od 17.30 hod.
16. 02. 2018 Oznámení Zeměměřičského úřadu o výkonu topografických prací
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy, Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška- stavební povolení na akci ,,Dostavba vodovodu a rekonstrukce vodovodu"
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska

XML