« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Záměr obce Doubravice č. 2-19,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr01.pdf
Obec Doubravice Zveřejnění záměru č.02-19
<br> Obec Doubravice nabízí pronájem obecního bytu č.3 v II.nadzemním podlaží budovy čp.54,na st.parcele 20 v obci a k.ú.Doubravice u Dvora Králové.Rozhodnutím zastupitelstva č.09a/03/19 a 09b/03/19 ze dne 15.4.2019 byl tento byt vyčleněn jako být
<br> „pro občany Doubravice,Velehrádku a Zálesí.Nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 5 let" <.>
<br> Nájemnívztah je možné při oboustranném zájmu a při řádném plněnívšech podmínek nájemní smlouvy prodloužit opět smlouvou na dobu určitou.Nájemník nemá po uplynutí nájemní doby k tomuto bytu nárok na poskytnutí náhradního bytu či ubytování ze strany pronajimatele.Tato omezení budou (mimo jiná) obsažena i v budoucí nájemní smlouvě
<br> Jedná se o byt 3 + 1 o celkové výměře 88 m2,sestávající z:
<br> kuchyňského koutu o výměře „12,45 m2
<br> 1.pokoje o výměře.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 21,73m2 2.pokoje 0 výměře.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 18,43m2 3.pokoje o výměře.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 16,91m2 koupelny a WC.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9,20m2 předsíně a chodby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.9,9Om2
<br> Vytápění: etážové plynové.Ohřev TUV: elektrickým boilerem
<br> Nájemné — smluvní,jeho čistá výše je stanovena rozhodnutím zastupitelstva obce č.10/03/19 ze dne 15.4.2019 na 50 Kč/mz,celkem tedy 4 400,— Kč měsíčně,energie (voda,elektřina,plyn) hradí nájemník na základě vlastní smlouvy s dodavatelem.Součástí nájmu je kauce ve výši jednoho čistého měsíčního nájmu,která je splatná nejdéle při podpisu smlouvy do pokladny obce a při skončení nájmu bude vyúčtována a finančně vypořádána._
<br> Tento záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce <.>
<br> Případní zájemci si podají písemnou žádost na OÚ Doubravice.O pronájmu bytu konkrétní osobě rozhodne zastupitelstvo obce na základě individuálního posouzení každé žádosti.Byt bude volný k pronájmu po ukončení předchozího nájemního vztahu,nejdř...

Načteno

edesky.cz/d/2945994

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz