Obec Doubravice

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://doubravice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Doubravice
Doubravice 155
544 51 Doubravice

Datová schránka: ef8beny
E-mail: obec.doubravice@telecom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 02. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.1.2018
16. 02. 2018 odvolání zapisovatele OVK
16. 02. 2018 Oznámení o datu a místě konání voleb prezidenta republiky
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 11.12.2017
16. 02. 2018 Oznámení o datu a místě konání voleb do senátu
16. 02. 2018 Svazek zápis č. 2 dne 18. 12. 2017
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva obce o prodeji p.p.č. 1228/3
16. 02. 2018 Rozhodnutí o předčasném užívání stavby
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva obce o prodeji p.p.č. 255/3
16. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška 3-2017 o místním poplatku-komunální odpad
16. 02. 2018 KPÚ Doubravice-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
16. 02. 2018 propagace Dostavba vodovodu Doubravice
16. 02. 2018 Informace k EET
16. 02. 2018 Snížení energetické náročnosti budovy OU-propagace akce
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č.2/2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 01/2017
16. 02. 2018 Schválený rozpočet Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska na r. 2017
16. 02. 2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Zálesí
16. 02. 2018 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu Doubravice
16. 02. 2018 Schválený rozpočet obce na rok 2017
16. 02. 2018 Schválený Střednědobý rozp. výhled obce 2018-2020
16. 02. 2018 Schválená kalkulace vodného na rok 2017
16. 02. 2018 KPÚ Zálesí-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
16. 02. 2018 Schválená pravidla rozpočtového provizoria na r. 2018
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 6/2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017
16. 02. 2018 Schválený Závěrečný účet obce Doubravice za r. 2016
16. 02. 2018 Schválený Závěrečný účet Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska za r. 2016
16. 02. 2018 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska 2017-2019
16. 02. 2018 leták propagace Úřad práce
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č.4/2017
16. 02. 2018 Zápis ze zasedání ZO 22.1.2018
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 9/2017
16. 02. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017
16. 02. 2018 Schválený SVR svazku r.2019-2021
16. 02. 2018 Svazek schválené RO č.1/17
16. 02. 2018 Veřejná vyhláška- Zpráva o
16. 02. 2018 Seznam pozemků k pachtu/pronájmu
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva
16. 02. 2018 Zveřejnění záměru zastupitelstva

XML