« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání ZO dne 20. 5.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.4-19 20.5.2019 internet.pdf
Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.04/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 20.května 2019 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 8 zastupitelů z 9,1 byl omluven a 1 občan <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXXX XXXXXXXXX a p.XXX XXXXX <.>
<br> Zapsáno: XX.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodů 7 - 9:
<br> 1) Projednání Plánu společných zařízení v k.ú.Doubravice u Dvora Králové a k.ú.Zálesí u
<br> Dvora Králové v rámci KPÚ
<br> 2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory
<br> 3) Pronájem bytu č.3 v č.p.54 v obci Doubravice
<br> 4) Žádost o příspěvek při narození dítěte
<br> 5) Žádost o podporu Linky bezpečí z.s <.>
<br> 6) Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy
<br> 7) Přijetí dotací na volby do EP a na opravu MK Prostřední
<br> 8) Vyhlášení poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace ČS Žlábek
<br> 9) Návrh rozpočtového opatření č.03/2019
<br> 10) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Projednání Plánu společných zařízení v k.ú.Doubravice u Dvora Králové a k.ú.Zálesí u
<br> Dvora Králové v rámci KPÚ
<br> Plán společných zařízení v k.ú.Doubravice u Dvora Králové a k.ú.Zálesí u Dvora Králové
<br> v rámci KPÚ je již beze změn.Město Dvůr Králové n.L.zajistí výkup pozemků pod
<br> budoucím poldrem na Zálesí.Plán byl odsouhlasen sborem zástupců <.>
<br> Usnesení č.01a/04/19: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú <.>
<br> Doubravice u Dvora Králové dle návrhu firmy Azimut CZ.8 pro,proti 0,zdržel se 0
<br> Usnesení č.01b/04/19: ZO schvaluje Plán společných zařízení v rámci KPÚ v k.ú.Zálesí u
<br> Dvora Králové dle návrhu firmy Azimut CZ.8 pro,proti 0,zdržel se 0
<br>
<br> 2) Žádost o prodloužení nájemní...

Načteno

edesky.cz/d/3014066

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz