« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Zápis ze zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obec zápis č.5-19 24.6.2019 internet.pdf
1
<br>
<br> Obec Doubravice
<br> Z á p i s č.05/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice,které se konalo dne 24.června 2019 v zasedací
<br> místnosti OÚ v Doubravici
<br> upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osob.údajů dle zák.o
<br> ochraně os.údajů,neupravená verze je k nahlédnutí na OÚ
<br>
<br> Začátek: 1700 hod <.>
<br> Přítomno bylo 7 zastupitelů z 9,2 byli omluveni <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli určeni Ing.XXXXX XXXXXX a p.XXXXX XXXXX <.>
<br> Zapsáno: XX.X.XXXX
<br>
<br> Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč.bodů 5 a 11-16:
<br> 1) Výsledky přezkumu hospodaření obce za r.2018
<br> 2) Závěrečný účet obce za r.2018
<br> 3) Nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu
<br> hospodaření za r.2018
<br> 4) Schválení účetní závěrky za r.2018
<br> 5) Žádost o změnu Územního plánu
<br> 6) Prodej p.p.č.182 v k.ú.Zálesí u Dvora Králové
<br> 7) Prodej p.p.č.711/1 v k.ú.Doubravice u Dvora Králové
<br> 8) Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ
<br> 9) Dohoda č.ŠPP/DOHO-2019/0592
<br> 10) Vyhodnocení poptávkového řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce
<br> „Obec Doubravice-využití zdroje vody a dostavba akumulace v ČS Žlábek“
<br> 11) Určení pořizovatele změny č.1 ÚP Doubravice
<br> 12) Pověření určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Změny č.1 ÚP
<br> Doubravice
<br> 13) Informace o žádosti o přidělení dotace na výstavbu bytů v Ježkově domě
<br> 14) Informace o žádosti o přidělení dotace z MMR na akci „Oprava komunikace Prostřední
<br> v obci Doubravice“
<br> 15) Cenová nabídka na výrobu lucerny vč.uchycení na pomník na Zálesí
<br> 16) Cenová nabídka na opravu pomníku U Noskových
<br> 17) Diskuze,různé,závěr
<br>
<br> 1) Výsledky přezkumu hospodaření obce za r.2018
<br> Účetní seznámila ZO s výsledkem kontroly hospodaření obce za r.2018,která se konala
<br> 4.10.2018 a 14.3.2019.Byla zjištěna méně závažná chyba a nedostatek.Navrženo přijmout...

Načteno

edesky.cz/d/3121170

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz