« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravice - Schválené rozpočtové opatření č.03

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RO č. 3-19.PDF
Schv6len6 rozpodtov6 opatieni (:.3 12019
<br> Zastupitelstvo obce schv6lilo dne 20.5.2019 provedeni tdchto rozpodtovfch zmdn:
<br> Piijmy:
ODPA:
0000 41ll dotace navolby do EP
0000 4122 neinvest.dotace na Prostiedni cestu
617l prodej pozemkri a drobn6ho majetku
<br> celkem piijmy
<br> + 29 000,- Kd
+ 796 000,- Kd
+ 65 100.- Kd
<br> + 890 100,- Kd
<br> 100,- Kd
+ 14 000,- Kd
+ 29 000.- Kd
<br> + 43 100,- Kd
<br> 847 000,- Kd
<br> Vydaje:
ODPA
6402
4341
6I17
<br> vratka dotace volby 2018
pifspdvek pii narozeni ditdte
vydaje na volby do EP
<br> celkem vydaje
<br> financov6ni - zvyieni piebytku rozpodtupol.8115
<br> dne20.5.2019

Načteno

edesky.cz/d/3014065

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz