MČ Praha - Královice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://mckralovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Královice
K Nedvězí 66
104 00 Praha 10

Datová schránka: z92bva7
E-mail: tajemnik@mckralovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 08. 2020 Oznámení záměru pronájem pozemků na 15 let
03. 08. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí - s..." již není dostupný.
03. 08. 2020 Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.1
03. 08. 2020 Územní rozhodnutí - katastrální situáční výkres díl 1
03. 08. 2020 Územní rozhodnutí - stavba 511 situační výkres příloha č.2
03. 08. 2020 Územní rozhodnutí - příoha č.2 související pozemky
03. 08. 2020 Územní rozhodnutí - příloha č.3 kácení dřevin
30. 07. 2020 VV - přechodná úprava provozu v ulici K Markétě, Ke Stupicům od 17.8. - 30.8.2020
30. 07. 2020 VV - přechodná úprava provozu v ulici K Markétě, Ke Stupicům od 10.8. - 18.10.2020
30. 07. 2020 Objízdná trasa od 10.8.-18.10.2020 v ulici K Markétě, Ke Stupicům
30. 07. 2020 Situace oro pěší od 10.8. - 18.10.2020 ulice K markétě, Ke Stupicům
27. 07. 2020 Nařízení Hygienické stanice HMP č.5/2020
27. 07. 2020 Nařízení Hygienické stanice HMP č.6/2020
24. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
23. 07. 2020 Oznámení záměru - Fyton poníže plochy pozemku
15. 07. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
15. 07. 2020 OZV HMP č. 11/2020
15. 07. 2020 OZV HMP č.12/2020
08. 07. 2020 Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno
01. 07. 2020 Zahájení řízení Zásad územního rozvoje HMP - aktualizace č.6
30. 06. 2020 Mimořádné opatření č.1/2020 Hygienické stanice HMP
26. 06. 2020 VV - OOP úprava provozu na komunikaci K Markétě
24. 06. 2020 Oznámení záměru - věcné břemeno PRE a.s. parc.č.44/1
23. 06. 2020 Zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Návrh změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Návrhy změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Dokument "VV - stavba 511 sezná..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Zápis z 10.veřejného jednání Zastupitelstva MČ
12. 06. 2020 Vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Vydání části změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
10. 06. 2020 OZV HMP č.9/2020
10. 06. 2020 Nařízení HMP č.10/2020
08. 06. 2020 Návrh změn vlny 10 ÚP HMP
08. 06. 2020 Vydání změny U 1361/06 vlny 06 úprav
08. 06. 2020 Jednání o návrzích změn vlny 11 ÚP SÚ HMP
05. 06. 2020 Program 10. veřejného jednání zastupitelstva MČ
29. 05. 2020 Výyledky grantového řízení pro rok 2020
29. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
25. 05. 2020 Vydání změny vlny CVZ III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.1/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.2/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.3/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.4/2020
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.5/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.6/2020
12. 05. 2020 OZV HMP č.7/2020
12. 05. 2020 Nařízení HMP č.8/2020
11. 05. 2020 Oznámení záměru - PREdistribuce, a.s. věcné břemeno
04. 05. 2020 Projednání změn vlny 09 úprav ÚP SÚ HMP

XML