Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 27.05.2019
13. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018
13. 05. 2019 příloha 1
13. 05. 2019 příloha 2
13. 05. 2019 příloha 3
13. 05. 2019 příloha 4
13. 05. 2019 příloha 5
13. 05. 2019 příloha 6
13. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dětřichov
06. 05. 2019 Nabídka pozemků
30. 04. 2019 Výsledek hospodaření a výsledná kalkulace za rok 2018
26. 04. 2019 oznámení voličům
26. 04. 2019 zápis + Usnesení 7/2019
26. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018 + rozpočtové opatření 12019
24. 04. 2019 daň z nemovitých věcí na rok 2019
16. 04. 2019 Svolání zasedání zastupitelstva obce Dětřichov na 23.04.2019
10. 04. 2019 Informace volebním stranám
08. 04. 2019 OPATŘENÍ OBECNÍ POVAHY
27. 03. 2019 zápis + usnesení
18. 03. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 25.3.2019
11. 03. 2019 stav ke dni 1.2.2019
06. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018
06. 03. 2019 Pozemek 1721/1
06. 03. 2019 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
06. 03. 2019 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
06. 03. 2019 zpřístupnění k nahlédnutí  - daň z nemovitostí na rok 2018
06. 03. 2019 Požární řád obce Dětřichov
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.
06. 03. 2019 Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
06. 03. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva 1/2016 ( Obec Dětřichov - Knihovna Svitavy)
06. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dětřichov
06. 03. 2019 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018
06. 03. 2019 Rozpočet 2018
06. 03. 2019 Střednědobý výhled obce na roky  2018 - 2022
06. 03. 2019 rozpočet MŠ Dětřichov na rok 2018
06. 03. 2019 Střednědobý výhled na roky 2018 - 2022
06. 03. 2019 Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017
06. 03. 2019 rozpočtové opatření č.1/2018
06. 03. 2019 Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.
06. 03. 2019 Rozpočet na 2018 - pro MŠ Dětřichov
06. 03. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 
04. 03. 2019 Dokument "územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
21. 02. 2019 dokument
11. 02. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 18.02.2019
28. 01. 2019 Dodatečné povolení stavby - hala č. 8 - pro firmu Mach Drůbež
23. 01. 2019 + Usnesení č. 4
21. 01. 2019 stanovení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí
14. 01. 2019 Svolání zasedání Zastupitelstva obce na 21.01.2019
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č.3

XML