Obec Dětřichov (Svitavy)

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://www.obecdetrichov.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dětřichov
Dětřichov 46
568 02 Dětřichov

Datová schránka: rbva4kq
E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz, posta.detrichov@svitavy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 08. 2018 oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby HALA č. 8 v areálu společnosti  Mach Drůbež a.s. v Dětřichově
01. 08. 2018 dokument
24. 07. 2018 Dokument "Oznámení řízení ve vě..." již není dostupný.
12. 07. 2018 Potřebný počet podpisů voličů na peticích na volby do zastupitelstvech obcí konané ve dnech 5.a 6. října 2018
09. 07. 2018 Zápis + usnesení 6/2018
09. 07. 2018 Schváleno OZ 2.7.2018
25. 06. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 02.07.2018
05. 06. 2018 Zasedání ze dne 4.6.2018
29. 05. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na pondělí 04.06.2018
10. 05. 2018 Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha  MŠ Dětřichov, výkaz zisku a ztráty MŠ Dětřichov, příloha MŠ Dětřichov.
10. 05. 2018 Zápis ze zasedání OZ + Usnesení č. 4
02. 05. 2018 Nabídka pozemku k pronajmutí č.p. 3198
30. 04. 2018 Svolání zasedání zastupitelstva obce Dětřichov na středu 9.5.2018
25. 04. 2018 rozpočtové opatření č.1/2018
23. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu 2017
23. 04. 2018 Zpráva o výsledku hospodaření 2017 - je součástí návrhu závěrečného účtu 2017
20. 04. 2018 zpřístupnění k nahlédnutí  - daň z nemovitostí na rok 2018
16. 04. 2018 vyhlášení konkursu na ředitelku MŠ
11. 04. 2018 zasedání + Usnesení č. 3
29. 03. 2018 Svolání zasedání Zastupitelstva obce Dětřichov na 09.04.2018
27. 03. 2018 Výsledek hospodaření vodovodu za rok 2017
20. 03. 2018 vyvěšení Oznámení o výběrovém řízení s aukcí  - pozemky v KÚ Koclířov
10. 03. 2018 na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku ve vlastnictví státu 
10. 03. 2018 vyvěšení na úřední desku - pozemky v KÚ Koclířov
10. 03. 2018 Výběrové řízení na OLH
10. 03. 2018 Vyhlášen konkurs, přihlášky do 3.4.2018 do 14 hodin
10. 03. 2018 Dokument "usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
10. 03. 2018 Vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě, aby se přihlásili ke svému vlastnictví
10. 03. 2018 Seznam vlastníků a nemovitostí
10. 03. 2018 seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - čtvrtletní aktualizace
10. 03. 2018 veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
10. 03. 2018 veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
10. 03. 2018 Dokument "elektronická dražba 2..." již není dostupný.
10. 03. 2018 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané dne: 7.10.- 8.10.2016
10. 03. 2018 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Výběrové řízení č. HSY/013/2017 s následnou aukcí
10. 03. 2018 závěrečný účet Mikroregionu
10. 03. 2018 Rozpočet Mikroregionu
10. 03. 2018 Výsledky voleb dne 20. a 21.10.2017 do Poslanecké sněmovny PČR
10. 03. 2018 projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Dětřichov
10. 03. 2018 Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018
10. 03. 2018 Pozemek 1721/1
10. 03. 2018 dokument
10. 03. 2018 aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
10. 03. 2018 Požární řád obce Dětřichov
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Dětřichov.
10. 03. 2018 Smlouva č 15244044 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
10. 03. 2018 rozpočet 2016
10. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

XML